Tekoäly on täällä – mitä tekee kääntäjänkoulutus?

Raportti V jaoston syysseminaarista

Kirjoittajat

  • Maarit Koponen Itä-Suomen yliopisto
  • Minna Ruokonen Itä-Suomen yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.61200/mikael.138230

Avainsanat:

kääntäjänkoulutus, kääntämisen taitotasot, käännösteknologia, tekoäly

Abstrakti

This article reports on the autumn seminar of the Teachers’ and Researchers’ Section of the Finnish Association of Translators and Interpreters (SKTL), organized in August 2023. The program consisted of presentations and workshop discussions on generative artificial intelligence in translator training, competence descriptors for specialized translation, and literary translators’ technology use and attitudes. The seminar served as a starting point for translator trainers to discuss both the general principles and practical exercises for integrating AI use into translator training.

Lähdeviitteet

Carré, Alice, Dorothy Kenny, Caroline Rossi, Pilar Sánchez-Gijón & Olga Torres-Hostench 2022. Machine Translation for Language Learners. Teoksessa: Dorothy Kenny (toim.) Machine Translation for Everyone: Empowering Users in the Age of Artificial Intelligence. Berlin: Language Science Press, 187–207. https://doi.org/10.5281/zenodo.6760024

Daems, Joke 2022. Dutch Literary Translators’ Use and Perceived Usefulness of Technology: The Role of Awareness and Attitude. Teoksessa: James Luke Hadley, Kristiina Taivalkoski-Shilov, Carlos S.C. Teixeira & Antonio Toral (toim.) Using Technologies for Creative-Text Translation. New York: Routledge, 40–65. https://doi.org/10.4324/9781003094159-3

Itä-Suomen yliopisto 2023. Tekoälyn käyttäminen opetuksessa ja tutkimuksessa. Saatavissa: https://kamu.uef.fi/tietopankki/opiskelijan-oikeudet-ja-velvollisuudet/tekoalyn-kayttaminen-opetuksessa-ja-tutkimuksessa/ [viitattu 23.10.2023].

Jiao, Wenxiang, Wenxuan Wang, Jen-tse Huang, Xing Wang & Zhaopeng Tu 2023. Is ChatGPT A Good Translator? Yes With GPT-4 As The Engine. https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.08745

Pekanheimo, Eeva 2023a. Lost in language acquisition – Tekoäly ja vieraiden kielten oppiminen. Saatavissa: https://www.humak.fi/blogit/tekoaly-ja-kieli-osa-iii-lost-in-language-acquisition-tekoaly-ja-vieraiden-kielten-oppiminen/ [viitattu 23.10.2023].

Pekanheimo, Eeva 2023b. Lost in translation – Tekoäly, käännöstyöt ja vieraskielisen tekstin tuottaminen. Saatavissa: https://www.humak.fi/blogit/tekoaly-ja-kieli-osa-ii-lost-in-translation-tekoaly-kaannostyot-ja-vieraskielisen-tekstin-tuottaminen/ [viitattu 23.10.2023].

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-04-25

Numero

Osasto

Katsauksia ja keskustelua