Toimituskunta

Nuorisotutkimus-lehden toimituskunta

Toimituskunta 2023–2024

Päätoimittajat

 • Mira Kalalahti, VTT, dosentti, kollegiumtutkija, Jyväskylän yliopisto
 • Anna-Maija Niemi, KT, , yliopistotutkija, kasvatustieteen dosentti, Turun yliopisto

Toimituskunnan muut jäsenet

 • Elina Ikävalko, FT, erikoistutkija, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
 • Lauri Julkunen, FT, Tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos
 • Tarja Juvonen, VTT, yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Sirpa Lappalainen, FT, yhteiskunnallisen kasvatustutkimuksen dosentti, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto
 • Heta Marttinen, FT, tutkija, Jyväskylän yliopisto, kirjallisuuden ala
 • Ilona Merikanto, FT, dosentti, Helsingin yliopisto
 • Marko Merikukka, FT, tiedeasiantuntija, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, kansanterveystiede ja tilastotiede
 • Minna Nikunen, YTT, dosentti (sosiaalipsykologia), tutkija, Jyväskylän yliopisto, sukupuolentutkimus
 • Eriikka Oinonen, YTT, dosentti, yliopistonlehtori (sosiologia), Tampereen yliopiston Porin yksikkö
 • Marja Peltola, VTT, sosiologian dosentti, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto, sukupuolentutkimus
 • Anni Rannikko, YTT, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, sosiologia
 • Kari Saari, YTT, dosentti, projektitutkija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia
 • Jenni Tikkanen, KT, tutkijatohtori, Turun yliopisto, Turku Institute for Advanced Studies
 • Elina Westinen,  FT, Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Lehden toimitussihteerinä työskentelee Tanja Konttinen.