”Mä tiesin et mä jollain tapaa en kuulu joukkoon”

Sukupuolivähemmistöjen koulukokemukset peruskoulun sukupuolittuneissa rakenteissa

Kirjoittajat

  • Liekki Valaskivi Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
  • Varpu Alasuutari Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Abstrakti

Yhä useampi lapsi ja nuori ilmaisee sukupuoltaan normatiivisesta sukupuolikäsityksestä poikkeavilla tavoilla. Siksi tarvitsemme tutkimusta siitä, miten sukupuoli ja sukupuolen moninaisuus ovat läsnä peruskoulussa. Tässä artikkelissa lähestymme sukupuolta peruskoulussa transtutkimuksen näkökulmasta. Tarkastelemme elämäkertahaastattelujen ja laadullisen sisällönanalyysin avulla sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten aikuisten kokemuksia siitä, miten heidän on ollut mahdollista toimia koulussa sukupuolisina subjekteina. Esitämme, että koulun informaaleihin rakenteisiin sisältyy monia sukupuolittuneita käytäntöjä, jotka ovat ristiriidassa peruskoulun tasa-arvotavoitteiden kanssa ja jotka vahingoittavat erityisesti sukupuoltaan normeista poikkeavilla tavoilla ilmaisevia oppilaita. Näiden rakenteiden näkyväksi tekemiseen ja purkamiseen tarvitaan transpedagogiikkaa ja sukupuolitietoista kasvatusta, jossa huomioidaan sukupuolen moninaisuus.

Asiasanat: peruskoulu, sateenkaarinuoret, sukupuolen moninaisuus, sukupuolitietoinen kasvatus, sukupuolivähemmistöt, transtutkimus

***

“I knew that somehow I didn’t belong”: Experiences of transgender students in Finnish comprehensive education
Liekki Valaskivi & Varpu Alasuutari
The Finnish Journal of Youth Research
(Nuorisotutkimus) Vol 42 (2), 3–18

As the number of gender non-conforming students increases, there is a growing need for research into how gender and gender diversity are presented in comprehensive education. In this article, we approach gender in schools from the perspective of trans studies. Using life story interviews and qualitative content analysis, we examine transgender young adults’ experiences of operating at school as gendered subjects. We propose that the informal structures within the school institution contain many gendered practices that contradict the gender equality goals of comprehensive education, and which are particularly harmful to gender non-conforming students. To make these structures visible and eventually dismantle them, we must employ trans pedagogy and gender-conscious education that acknowledges gender diversity.

Keywords: Finnish comprehensive education, LGBTQ youth, gender diversity, gender-conscious education, transgender, trans studies

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-06-20

Viittaaminen

Valaskivi, L., & Alasuutari, V. (2024). ”Mä tiesin et mä jollain tapaa en kuulu joukkoon” : Sukupuolivähemmistöjen koulukokemukset peruskoulun sukupuolittuneissa rakenteissa . Nuorisotutkimus, 42(2), 3–18. https://doi.org/10.57049/nuorisotutkimus.9146601