PÄÄTOIMITTAJA: Soile Loukusa (Oulun yliopisto)
TOIMITTAJAT: Lea Nieminen (Jyväskylän yliopisto), Leila Kääntä (Jyväskylän yliopisto) ja Tommi Nieminen (Itä-Suomen yliopisto)
TOIMITUSSIHTEERI: Anna-Kaisa Tolonen (Oulun yliopisto)

PUHE JA KIELI -LEHTI, TOIMITUSKUNTA 2014–2017
Riikka Alanen englannin kieli, vieraan kielen oppiminen, soveltava kielitiede, JY
Hannele Dufva soveltava kielitiede, JY
Pentti Haddington englannin kieli, vuorovaikutuksen tutkimus, OY
Jarmo Hämäläinen psykologia, JY
Jarmo Jantunen suomen kieli, korpustutkimus, JY
Tommi Jantunen yleinen kielitiede, viittomakieli, JY
Anu Klippi logopedia, HY
Sari Kunnari logopedia, OY
Minna Laakso logopedia, keskustelunanalyysi ja vuorovaikutuksen tutkimus, TY
Anne-Maria Laukkanen vokologia, TaY
Minna Lehtonen kognitiivinen neurotiede, psykolingvistiikka, ÅA/HY
Eeva Leinonen lingvistiikka, psykolingvistiikka, University of Wollongong
Harri Mantila suomen kieli, murretutkimus, OY
Matti Miestamo yleinen kielitiede, kielitypologia ja kielten dokumentaatio, HY
Urho Määttä yleinen kielitiede, TaY
Arja Piirainen-Marsh englannin kieli, keskustelunanalyysi ja vuorovaikutuksen tutkimus, JY
Martti Vainio fonetiikka, puheteknologia, HY
Stefan Werner fonetiikka, kieliteknologia, Itä-Suomen yliopisto
Jussi Ylikoski uralilaiset kielet, alkuperäiskielet, UiT Norges arktiske universitet

TOIMITUSNEUVOSTO
Suvi Stolt, puheenjohtaja (logopedia, Helsingin yliopisto)
Matti Lehtihalmes (logopedia, Oulun yliopisto)
Anu Klippi (logopedia, Helsingin yliopisto)
Marja-Leena Sorjonen (suomen kieli, Helsingin yliopisto)
Kaisa Launonen (logopedia, Helsingin yliopisto)