Toimituskunta

PÄÄTOIMITTAJA: Mari Wiklund (Helsingin yliopisto)
TOIMITTAJAT: Mari Honko (Jyväskylän yliopisto), Laura Kanto (Jyväskylän yliopisto) ja Antti Saloranta (Turun yliopisto)
TOIMITUSSIHTEERI: Anna-Kaisa Tolonen (Verve / Oulun yliopisto)

PUHE JA KIELI -LEHTI, TOIMITUSKUNTA 2021-2024

Riikka Alanen (englannin kieli, vieraan kielen oppiminen, soveltava kielitiede, JY)
Pentti Haddington (englannin kieli, vuorovaikutuksen tutkimus, OY)
Jarmo Hämäläinen (kognitiivinen neurotiede ja psykologia, JY)
Jarmo Jantunen (suomen kieli, korpustutkimus, JY)
Tommi Jantunen (yleinen kielitiede, viittomakieli, JY)
Anu Klippi (logopedia, HY)
Sari Kunnari (logopedia, lasten puheen ja kielen kehitys ja niiden häiriöt, OY)
Minna Laakso (logopedia, keskustelunanalyysi, HY)
Anne-Maria Laukkanen (vokologia, TaY)
Heini Lehtonen (vuorovaikutussosiolingvistiikka, monikielisyys, suomen kielen vaihtelu, HY)
Minna Lehtonen (kognitiivinen neurotiede, psykolingvistiikka, TY)
Soile Loukusa (logopedia, kliininen pragmatiikka, OY)
Matti Miestamo (yleinen kielitiede, kielitypologia ja kielten dokumentaatio, HY)
Karita Mård-Miettinen (soveltava kielitiede, monikielisyys, ruotsin kieli, JY)
Sira Määttä (psykologia, kielen ja kommunikaation kehitys, NMI/Attentio)
Michael O’Dell (fonetiikka, sosiofonetiikka, TaY)
Maija S. Peltola (fonetiikka, äänteiden oppiminen, harjoitteiden ja äidinkielen vaikutus, TY)
Kaius Sinnemäki (yleinen kielitiede, kielitypologia ja korpuslingvistiikka, HY)
Riikka Ullakonoja (soveltava kielitiede, JY)
Martti Vainio (fonetiikka, puheteknologia, HY)
Jussi Ylikoski (saamelaiskielet, uralilaiset kielet, OY/Sámi allaskuvla)

                                                                                                                           

TOIMITUSNEUVOSTO

Minna Laakso, puheenjohtaja (logopedia, Helsingin yliopisto)
Terhi Hautala (logopedia, Oulun yliopisto)
Kaisa Launonen (logopedia, Helsingin yliopisto)
Soile Loukusa (logopedia, Oulun yliopisto)
Marja-Leena Sorjonen (suomen kieli, Helsingin yliopisto)