PÄÄTOIMITTAJA: Soile Loukusa (Oulun yliopisto)
TOIMITTAJAT: Lea Nieminen (Jyväskylän yliopisto), Leila Kääntä (Jyväskylän yliopisto) ja Tommi Nieminen (Itä-Suomen yliopisto)
TOIMITUSSIHTEERI: Anna-Kaisa Tolonen (Oulun yliopisto)

PUHE JA KIELI -LEHTI, TOIMITUSKUNTA
Riikka Alanen (englannin kieli, vieraan kielen oppiminen, soveltava kielitiede, JY)
Pentti Haddington (englannin kieli, vuorovaikutuksen tutkimus, OY)
Jarmo Hämäläinen (kognitiivinen neurotiede ja psykologia, JY)
Jarmo Jantunen (suomen kieli, korpustutkimus, JY)
Tommi Jantunen (yleinen kielitiede, viittomakieli, JY)
Anu Klippi (logopedia, HY)
Sari Kunnari (logopedia, lasten puheen ja kielen kehitys ja niiden häiriöt, OY)
Minna Laakso (logopedia, keskustelunanalyysi ja vuorovaikutuksen tutkimus, monikielisyys, TY)
Anne-Maria Laukkanen (vokologia, TaY)
Minna Lehtonen (kognitiivinen neurotiede, psykolingvistiikka, ÅA/HY)
Harri Mantila (suomen kieli, murretutkimus, OY)
Matti Miestamo (yleinen kielitiede, kielitypologia ja kielten dokumentaatio, HY)
Karita Mård-Miettinen (soveltava kielitiede, monikielisyys, ruotsin kieli, JY)
Sira Määttä (psykologia, kielen ja kommunikaation kehitys, Niilo Mäki Instituutti)
Urho Määttä (yleinen kielitiede, TaY)
Riikka Ullakonoja (soveltava kielitiede, kielen oppiminen ja opettaminen sekä kielitaidon arviointi, JY)
Martti Vainio (fonetiikka, puheteknologia, HY)
Stefan Werner (fonetiikka, kieliteknologia, UEF)
Jussi Ylikoski (saamelaiskielet, uralilaiset kielet, OY/Sámi allaskuvla)

TOIMITUSNEUVOSTO

Suvi Stolt, puheenjohtaja (logopedia, Helsingin yliopisto)
Terhi Hautala (logopedia, Oulun yliopisto)
Kaisa Launonen (logopedia, Helsingin yliopisto)
Marja-Leena Sorjonen (suomen kieli, Helsingin yliopisto)
Anneli Yliherva (logopedia, Oulun yliopisto)