Tietoa julkaisusta

Vertaisarviointi

Käytämme Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämää vertaisarviointitunnusta. Olemme sitoutuneet noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja (Tunnus vertaisarvioidulle tiedejulkaisulle | tsv.fi; Label for peer-reviewed scholarly publications | tsv.fi ) sekä edistämään omassa toiminnassamme Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen (Ohjeita vertaisarviointiin - Suomen tiedekustantajien liitto ry (tiedekustantajat.fi)) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita (Tutkimuseettinen neuvottelukunta (tenk.fi); Finnish National Board on Research Integrity TENK).

https://journal.fi/plugins/generic/tsvVertu/images/prlabel-large.jpg

https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus

 

PUHE JA KIELI -lehden toimittaja lukee jokaisen käsikirjoituksen ja arvioi, sopiiko se lehden linjaan. Tämän jälkeen käsikirjoitus lähetetään kahdelle ulkopuoliselle arvioijalle. Arviointiprosessin aikana sekä kirjoittajien että arvioijien henkilöllisyys salataan. Arvioinnissa keskitytään erityisesti käsikirjoituksen tieteellisiin ansioihin, mutta sen tarkoituksena on myös saada artikkeli helppolukuiseksi sekä korjata mahdollisia tyylillisiä puutteita ja asiavirheitä. Käsikirjoituksen kielenhuollosta vastaa kirjoittaja itse.

Puhe ja kieli -lehti ilmestyy sekä sähköisenä että painettuna. Lehtiä myydään Tiedekirjan verkkokaupassa (https://www.tiedekirja.fi/) sekä Tiedekirjan myymälässä, joka sijaitsee osoitteessa Snellmaninkatu 13, Helsinki. Lehden irtonumeron hinta on 15 euroa / kappale. Vuosikerrat ja kestotilaukset: tiedotus_sihteeri AT puhejakieli.fi

Puhe ja kieli -lehti on arvioitu Julkaisufoorumin (JUFO) tasoluokituksella 2. Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. https://www.julkaisufoorumi.fi/fi

 

Publication ethics and malpractice statement

         i.Journal policies on authorship and contributorship;  

A manuscript may have one or multiple authors. In case of multiple authors, the responsible author will be listed as the first author in the list of authors. The person submitting the manuscript must ensure that everyone listed as an author has had a sufficiently active role in the preparation of the manuscript

 

       ii.How the journal will handle complaints and appeals;  

Any potential complaints or appeals will be handled on a case-by-case basis by the editors. If necessary, possible issues will be transferred to the executive board of the Finnish Association of Speech and Language Research and/or to the editorial board of the journal. In case of problems, we ask you to contact the editors via e-mail (toimitus@puhejakieli.fi).

 

     iii.Journal policies on conflicts of interest / competing interests 

Before engaging the peer-review process, the editors will ensure whether the author(s) are members of the executive board of the Finnish Association of Speech and Language Research or the editorial staff of the journal. If such affiliations are found, the author(s) will not be involved in the peer-review process at any stage.

 

     iv.Journal policies on data sharing and reproducibility 

The journal does not separately publish research data or meta descriptions of research data. The journal does not insist on publishing research data openly but takes a positive stand on the open access and use of research data.

 

       v.Journal’s policy on ethical oversight 

Puhe ja kieli follows the guidelines of the Finnish National Board on Research Integrity (TENK) on responsible conduct of research (Finnish National Board on Research Integrity 2012:  https://tenk.fi/en). The journal seeks, for its part, to advance the responsible conduct of research, to prohibit any malpractices related to publishing research results, and to advance and facilitate scientific discussions in its field.

 

     vi.Journal’s policy on intellectual property  

The copyrights to the manuscripts remain with the authors. The authors will have to see to the immaterial rights related to their manuscripts independently. The journal utilizes the license CC NC-ND-SA

 

    vii.Journal’s options for post-publication discussions and corrections 

Post-publication corrections are sent to the e-mail address of the editorial staff toimitus@puhejakieli and will be handled in as timely fashion as possible. Any corrections will be published in the next available issue of the journal.

 

Lehden ulkoasu

Puhe ja kieli -lehden ulkoasua on uudistettu vuonna 2023. Taittoasun uudistuksen mahdollisti Suomen tiedekustantajien liitolta saatu avustus.