Tietoa julkaisusta

Vertaisarviointi

Käytämme Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämää vertaisarviointitunnusta. Olemme sitoutuneet noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassamme Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

https://journal.fi/plugins/generic/tsvVertu/images/prlabel-large.jpg

https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus

 

PUHE JA KIELI -lehden toimittaja lukee jokaisen käsikirjoituksen ja arvioi, sopiiko se lehden linjaan. Tämän jälkeen käsikirjoitus lähetetään kahdelle ulkopuoliselle arvioijalle. Arviointiprosessin aikana sekä kirjoittajien että arvioijien henkilöllisyys salataan. Arvioinnissa keskitytään erityisesti käsikirjoituksen tieteellisiin ansioihin, mutta sen tarkoituksena on myös saada artikkeli helppolukuiseksi sekä korjata mahdollisia tyylillisiä puutteita ja asiavirheitä. Käsikirjoituksen kielenhuollosta vastaa kirjoittaja itse.