Tietoa julkaisusta

Vertaisarviointi

Käytämme Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämää vertaisarviointitunnusta. Olemme sitoutuneet noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja (Tunnus vertaisarvioidulle tiedejulkaisulle | tsv.fi; Label for peer-reviewed scholarly publications | tsv.fi ) sekä edistämään omassa toiminnassamme Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen (Ohjeita vertaisarviointiin - Suomen tiedekustantajien liitto ry (tiedekustantajat.fi)) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita (Tutkimuseettinen neuvottelukunta (tenk.fi); Finnish National Board on Research Integrity TENK).

https://journal.fi/plugins/generic/tsvVertu/images/prlabel-large.jpg

https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus

 

PUHE JA KIELI -lehden toimittaja lukee jokaisen käsikirjoituksen ja arvioi, sopiiko se lehden linjaan. Tämän jälkeen käsikirjoitus lähetetään kahdelle ulkopuoliselle arvioijalle. Arviointiprosessin aikana sekä kirjoittajien että arvioijien henkilöllisyys salataan. Arvioinnissa keskitytään erityisesti käsikirjoituksen tieteellisiin ansioihin, mutta sen tarkoituksena on myös saada artikkeli helppolukuiseksi sekä korjata mahdollisia tyylillisiä puutteita ja asiavirheitä. Käsikirjoituksen kielenhuollosta vastaa kirjoittaja itse.

Puhe ja kieli -lehti ilmestyy sekä sähköisenä että painettuna. Lehtiä myydään Tiedekirjan verkkokaupassa (https://www.tiedekirja.fi/) sekä Tiedekirjan myymälässä, joka sijaitsee osoitteessa Snellmaninkatu 13, Helsinki. Lehden irtonumeron hinta on 15 euroa / kappale. Vuosikerrat ja kestotilaukset: tiedotus_sihteeri AT puhejakieli.fi