Akustisen äänenlaatuindeksin (AVQI) version 03.01 validointi suomenkielisille puhujille

Kirjoittajat

  • Eliina Kankare Foniatrian poliklinikka, Tampereen yliopistollinen sairaala
  • Leena Rantala Puheen- ja äänentutkimuksen laboratorio, Logopedia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
  • Tero Ikävalko Puheen- ja äänentutkimuksen laboratorio, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
  • Ben Barsties v. Latoszek Speech-Language Pathology, SRH University of Applied Health Sciences, Düsseldorf, Germany ja Department of Phoniatrics and Pediatric Audiology, University Hospital Münster, Westphalian Wilhelm University, Münster, Germany
  • Anne-Maria Laukkanen Puheen- ja äänentutkimuksen laboratorio, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Avainsanat:

akustinen analyysi, kuunteluanalyysi, äänihäiriö

Abstrakti

Akustinen äänenlaatuindeksi (AVQI) on objektiivinen, kuuteen eri akustiseen muuttujaan perustuva äänen arviointimenetelmä. Se käyttää analyysissaan vokaali- ja jatkuvan puheen ääninäytettä, ja siksi AVQI validoidaan ennen käyttöönottoa eri kielille. Tässä tutkimuksessa validoitiin AVQI:n uusi, sisäisesti yhdenmukaisempi, pidempää jatkuvan puheen näytettä käyttävä versio (03.01) suomenkielisille puhujille. Tutkimuksessa oli osallistujina 197 vapaaehtoista, äidinkielenään suomea puhuvaa henkilöä, joista 111 oli sairaalan foniatrisen yksikön potilaita ja 86 terveäänisiä. Osallistujilta tallennettiin luenta- ja vokaaliääninäytteet. Luentanäytteistä mitattiin keskimääräinen kolmen sekunnin vokaaliääntöä vastaava tavujen määrä. Kuusitoista asiantuntijakuuntelijaa arvioi neliportaisella asteikolla äänen yleislaatua. Tilastollisilla menetelmillä arvioitiin AVQI-analyysin diagnostista kykyä erotella terve- ja äänihäiriöääni toisistaan suomenkielisellä aineistolla. Kolmen sekunnin vokaaliääntöä vastaavaksi tavumääräksi määritettiin 31 tavua. AVQI-tulosten ja kuunteluarvioiden välinen yhteys oli vahva (Spearmanin rho 0.77, p= 0.01). Paras erottelevuus terveen- ja äänihäiriöäänen välille saatiin raja-arvolla 1,83. Tutkimus osoitti AVQI 03.01FIN -version toimivan hyvin äänihäiriöiden diagnostisena työkaluna.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-12-31

Viittaaminen

Kankare, E., Rantala, L., Ikävalko, T., Barsties v. Latoszek, B., & Laukkanen, A.-M. (2020). Akustisen äänenlaatuindeksin (AVQI) version 03.01 validointi suomenkielisille puhujille. Puhe ja kieli, 40(3), 165–182. https://doi.org/10.23997/pk.101516