Rutin och beröm. Prosodiska drag hos bra som uppföljning under personlig träning i Finland och Sverige

  • Martina Huhtamäki Helsingin yliopisto
  • Inga-Lill Grahn Göteborgin yliopisto
Avainsanat: finlandssvenska, interaktionslingvistik, prosodi, sverigesvenska, uppföljningar, variationspragmatik

Abstrakti

Syftet med undersökningen är att studera prosodiska drag, pragmatiska funktioner och sambandet mellan dessa hos uppföljningen bra i inspelningar av personlig träning på svenska i Finland och Sverige. Den teoretiska och metodologiska referensramen är interaktionell lingvistik och variationspragmatik. Metoderna utgörs av fonetisk och sekventiell analys. Undersökningen visar att bra är något mer frekvent i det sverigesvenska delmaterialet, men prosodin är mer dynamisk i det finlandssvenska. De pragmatiska funktionerna är i stor utsträckning att upprätthålla den institutionella rutinen och strukturera övningarna samt i liten utsträckning att ge beröm. Prosodin varierar med övningsfas och möjlig förekomst av beröm.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 31, 2020
Viittaaminen
Huhtamäki, M., & Grahn, I.-L. (2020). Rutin och beröm. Prosodiska drag hos bra som uppföljning under personlig träning i Finland och Sverige. Puhe Ja Kieli, 40(4), 225-250. https://doi.org/10.23997/pk.103308