Roolihahmot puheessa ja näyttämöllä - osallistumisen kehykset ja ammatillinen katse teatteriharjoitusten vuorovaikutuksessa

  • Liisa Raevaara Helsingin yliopisto, Kotimaisten kielten keskus
Avainsanat: ammatilliset käytänteet, keskusteluanalyysi, läsnäolijoihin viittaaminen, multimodaalisuus, osallistumiskehikko, teatterivuorovaikutus

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan nuorille aikuisille suunnatun teatteriprojektin harjoituksia ja niihin sisältyviä tilanteita, joissa puhutaan roolihahmoista ja roolihahmona toimimisesta. Tutkimus on keskustelunanalyyttinen ja kytkeytyy erityisesti vuorovaikutuksen multimodaalisuutta, kehollisten ja kielellisten resurssien käyttöä ja koordinointia tarkastelevaan tutkimukseen. Se täydentää myös tutkimuksia läsnäolijoihin viittaamisen käytänteistä vuorovaikutuksessa. Artikkelissa osoitetaan, miten läsnäolijoihin viittaavien kielellisten elementtien valinta sekä osanottajien kehollinen toiminta ja tilan käyttö rakentavat toiminnan osallistumiskehikkoa ja roolihahmon tarkastelun näkökulmia. Samalla ne rakentavat teatteriprojektin osanottajien kahdentunutta roolia esiintyjinä ja roolihahmoina sekä teatterityön ammatillista katsetta.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 31, 2020
Viittaaminen
Raevaara, L. (2020). Roolihahmot puheessa ja näyttämöllä - osallistumisen kehykset ja ammatillinen katse teatteriharjoitusten vuorovaikutuksessa. Puhe Ja Kieli, 40(4), 251-270. https://doi.org/10.23997/pk.103309