Tarinan vastaanotto ja affiliaatio autismikirjon häiriössä

  • Emmi Koskinen Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
  • Melisa Stevanovic Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Avainsanat: affiliaatio, asperger, autismikirjon häiriö, empatia, tarinankerronta, tarinan vastaanotto

Abstrakti

Autismikirjon henkilöiden tarinankerrontaa on tutkittu sekä kokeellisin menetelmin että keskustelunanalyyttisesti, mutta tarinan vastaanottoon liittyvien käytänteiden erittely on jäänyt vähemmälle. Tässä tutkimuksessa paikataan tätä tutkimuksellista aukkoa keskittymällä erityisesti autismikirjon henkilöiden tarinan vastaanottoon ja affiliaatioon.

Aineistona on kymmenen videoitua keskustelua kahden mieshenkilön välillä, joista toisella on todettu Aspergerin oireyhtymä (AS) ja toinen on neurotyypillinen. Esittelemme keskustelunanalyyttisen tapaustutkimuksen avulla, miten kolme autismikirjon häiriöön ja sen vuorovaikutukseen liittyvää erityispiirrettä (sääntökeskeisyys, paikallissuuntautuneisuus ja egosentrisyys) heijastuvat AS-henkilöiden tapoihin ottaa vastaan vuorovaikutuskumppaninsa kertomia tarinoita ja millaisilta nämä tavat näyttävät affiliaation näkökulmasta. Lisääntynyt ymmärrys  vuorovaikutuksen käytänteiden merkityksestä osallistujien toiminnan ja heidän välisensä suhteen rakentumiselle voi auttaa autismikirjoon liittyvien vuorovaikutuksen erityispiirteiden kuvaamisessa, sekä rakentaa ymmärrystä erilaisten ihmisten ja vuorovaikutustyylien välille.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 16, 2021
Viittaaminen
Koskinen, E., & Stevanovic, M. (2021). Tarinan vastaanotto ja affiliaatio autismikirjon häiriössä. Puhe Ja Kieli, 41(1), 3-22. https://doi.org/10.23997/pk.107689