KiddyCAT- ja BigCAT -itsearviointilomakkeiden suomennosten normatiiviset ja psykometriset ominaisuudet

Kirjoittajat

  • Eira Jansson-Verkasalo Psykologian ja logopedian laitos, Turun yliopisto
  • Siiri Lindblad Psykologian ja logopedian laitos, Turun yliopisto
  • Essi Vastamäki Psykologian ja logopedian laitos, Turun yliopisto
  • Kurt Eggers Dept. of Rehabilitation Sciences, Speech-Language Pathology/Audiology Research Group, Ghent University, Belgia, Dept. of Speech-Language Therapy and Audiology, Thomas More Antwerp, Belgia & Psykologian ja logopedian laitos, Turun yliopsto
  • Martine Vanryckeghem School of Communication Sciences and Disorders, University of Central Florida, Orlando

Avainsanat:

arviointimenetelmä, BigCAT, KiddyCAT, kommunikointiasenne, änkytys

Abstrakti

Lasten kommunikointiasenteita arvioivan “Communication Attitude Test for Preschool and Kindergarten Children Who Stutter” (KiddyCAT) ja aikuisten kommunikointiasenteita arvioivan “Communication Attitude Test for Adults” (BigCAT) -testien kansainvälinen tutkimus on osoittanut, että änkyttävät lapset ja aikuiset suhtautuvat kielteisemmin puhumiseen kuin sujuvasti puhuvat verrokit. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida KiddyCAT-Fin- ja BigCAT-Fin-testien suomennosten pätevyyttä (validiteettia) ja luotettavuutta (reliabiliteettia). Lisäksi tavoitteena oli määritellä kummallekin testille kliinisen käytön tueksi katkaisupistemäärä, jonka ylittävä pistemäärä ilmaisee keskimääräistä kielteisempää kommunikointiasennetta. Tutkimuksessa 86 alle kouluikäistä lasta (joista 41 änkyttävää) täytti KiddyCAT-Fin:n 12 kysymystä sisältävän itsearviointilomakkeen ja 109 aikuista (joista 29 änkyttävää) täytti BigCAT-Fin:n 34 kysymystä sisältävän itsearviointilomakkeen. Itsearviointien kokonaispistemäärien keskiarvot olivat lähellä alkuperäisten englanninkielisten versioiden arvoja. Lisäksi änkyttävien lasten ja aikuisten kommunikointiasenteet olivat merkitsevästi kielteisemmät kuin sujuvasti puhuvien. Kummankin testin sisäinen konsistenssi ja uudelleenmittausreliabiliteetti olivat korkeat. Suomennettujen KiddyCAT:n ja BigCAT:n voidaan todeta erottelevan änkyttävien ihmisten kommunikointiasenteet tehokkaasti sujuvasti puhuvien ihmisten asenteista

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-12-02

Viittaaminen

Jansson-Verkasalo, E., Lindblad, S., Vastamäki, E., Eggers, K., & Vanryckeghem, M. (2021). KiddyCAT- ja BigCAT -itsearviointilomakkeiden suomennosten normatiiviset ja psykometriset ominaisuudet. Puhe Ja Kieli, 41(3), 189–206. https://doi.org/10.23997/pk.112563