Kiertotalous-sanan tunnettuus ja merkitystulkinnat

Kirjoittajat

  • Paula Sjöblom Turun yliopisto, kieli- ja käännöstieteiden laitos
  • Ville Virsu Turun yliopisto, kieli- ja viestintäopintojen keskus

Avainsanat:

kiertotalous, merkitys, modaalisuus, yhdyssanat

Abstrakti

Kestävä kiertotalous on talousmalli, jonka avulla voidaan hillitä luonnonvarojen ylikulutusta, torjua ilmastonmuutosta ja luonnon köyhtymistä samalla taloutta ja työllisyyttä vahvistaen. Uuteen malliin siirtyminen vaatii ajattelutapojen muutosta ja kiertotalouden käsitteen ymmärtämistä. Kansalaisille kiertotalous ei kuitenkaan ole kovin tuttu sana.

Tutkimus selvittää kiertotalous-sanan tunnettuutta ja merkityksen päättelyä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa. Kyselytutkimus tehtiin Turun ja Itä-Suomen yliopistoissa kieltenopiskelijoille ja kauppatieteiden opiskelijoille vuosina 2019 ja 2020. Artikkelissa pohditaan kiertotalouden merkityksen päättelyä yhdysosien merkitysten perusteella sekä paneudutaan kyselyvastausten episteemistä modaalisuutta ilmaiseviin aineksiin. Siinä selvitetään myös vastaajien asenteita sekä sanan tunnettuudessa tapahtuneita kvantitatiivisia muutoksia.

Kiertotalous-sanan tunnettuus lisääntyi tutkimusjaksolla selvästi ja vastausten varmuusaste nousi, mutta epävarmuutta ilmaisevia modaalisuuden keinoja käytetään kummassakin osatutkimuksessa runsaasti. Vastauksissa käytetyt evidentiaalisuuden ilmaukset viittaavat yleensä omaan päättelyyn. Yhdyssanan edusosan talous perusteella merkitys liitetään ’talouselämään’ tai ’talousjärjestelmään’, mutta usein myös ’rahavaroihin’. Määriteosa kierto täsmentää tulkinnat useimmiten kiertää-verbin merkityksen ’vaihtaa omistajaa’ tai ’kulkea kehää’ mutta myös ’kaihtaa, välttää’ -merkityksen pohjalta. 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-01-28

Viittaaminen

Sjöblom, P., & Virsu, V. (2022). Kiertotalous-sanan tunnettuus ja merkitystulkinnat. Puhe Ja Kieli, 41(4), 265–284. https://doi.org/10.23997/pk.113853