Läpileikkaus Suomen kielelliseen moninaisuuteen kielielämäkertojen kautta

Kirjoittajat

  • Tanja Seppälä Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

Suomalaisten kielellistä elämää.
Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa
-hankkeen satoa. (2020).
Toimittanut Kaarina Hippi, Hanna
Lappalainen ja Pirkko Nuolijärvi.
Helsinki: SKS. 387 s.
ISBN 978-951-858-247-5

Osasto
Kirja-arviot

Julkaistu

2022-01-28

Viittaaminen

Seppälä, T. (2022). Läpileikkaus Suomen kielelliseen moninaisuuteen kielielämäkertojen kautta. Puhe ja kieli, 41(4), 309–316. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/113861