Vokaaliartikulaation muutokset Parkinsonin taudissa. Pilottitutkimus.

Kirjoittajat

  • Nelly Penttilä Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
  • Tiina Ihalainen Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
  • Juulia Lintula Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
  • Sofi Niinisaari Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
  • Leena Rantala Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Avainsanat:

Parkinsonin tauti, vokaaliartikulaatioindeksi, ymmärrettävyys

Abstrakti

Epätarkkaa vokaaliartikulaatiota pidetään yhtenä Parkinsonin taudin ensimmäisistä oireista ja sen tutkimiseen on kehitetty erilaisia akustisia mittareita. Tässä pilottitutkimuksessa Parkinsonin tautia sairastavien (n=35) vokaaliartikulaatiota tarkasteltiin vokaaliartikulaatioindeksillä (VAI), jonka tiedetään olevan tämän hetken tarkin ja luotettavin mittari puheen ymmärrettävyyden akustiseen tarkasteluun vieraissa kielissä. Tutkimuksemme perusteella VAI erotti ryhmätasolla Parkinsonin tautia sairastavat suomenkieliset puhujat neurologisesti terveistä puhujista (n=35). Vaikka tutkimusryhmien keskimääräinen ikä erosi toisistaan tilastollisesti merkitsevästi, voi tutkimuksen tuloksia hyödyntää jatkossa erilaisissa tutkimusasetelmissa. Tulevaisuudessa olisikin tärkeää tarkastella erilaisten taustamuuttujien, kuten iän, väsyvyyden, koulutuksen ja murrealueen vaikutusta VAI-arvoihin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-12-29

Viittaaminen

Penttilä, N., Ihalainen, T., Lintula, J., Niinisaari, S., & Rantala, L. (2022). Vokaaliartikulaation muutokset Parkinsonin taudissa. Pilottitutkimus. Puhe ja kieli, 42(3), 223–238. https://doi.org/10.23997/pk.126148