Erilaisten interventioiden vaikutus nopeaan sarjalliseen nimeämiseen (RAN): systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi

Kirjoittajat

  • Jonne Posti Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
  • Samuli Koponen Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
  • Jarkko Hautala Niilo Mäki Instituutti
  • Riikka Heikkilä Niilo Mäki Instituutti
  • Jukka Mäkisalo Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

interventio, lapset, meta-analyysi, nopea sarjallinen nimeäminen, RAN, systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Abstrakti

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin avulla selvittää, millaiset interventiot parantavat nopean sarjallisen nimeämisen (RAN) taitoa lapsilla ja nuorilla. Kuudessa tietokannassa tehdyn systemaattisen tietohaun sekä manuaalisen täydentävän haun tuloksena katsaukseen sisällytettiin 20 satunnaistettua tai kvasikokeellista interventiotutkimusta, joissa nopeaa sarjallista nimeämistä oli mitattu ennen interventiota ja sen jälkeen. Niissä 11 tutkimuksessa, joissa intervention efektikoko oli keskisuuri tai suurempi, harjoiteltiin esimerkiksi sarjallista nimeämistä, lukemista, fonologisia taitoja, primitiivirefleksejä vähentävää liikeharjoittelua sekä ajallisesti vaihtuvien visuaalisten ärsykkeiden tunnistamista. RAN-taitoa harjaannuttavaa interventiotutkimusta on tehty verrattain vähän, mutta saatu näyttö osoittaa, että nopea sarjallinen nimeäminen ei ole ihmisen pysyvä ominaisuus vaan kehitettävissä oleva taito. Toinen tärkeä havainto oli, että RAN-taitoon voidaan vaikuttaa hyvin erilaisilla menetelmillä. Tarvitaan jatkotutkimusta siitä, millaiset interventiot tai niiden yhdistelmät kehittävät RAN-taitoa kaikkein parhaiten.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-31

Viittaaminen

Posti, J., Koponen, S., Hautala, J., Heikkilä, R., & Mäkisalo, J. (2023). Erilaisten interventioiden vaikutus nopeaan sarjalliseen nimeämiseen (RAN): systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi. Puhe ja kieli, 43(4), 147–170. https://doi.org/10.23997/pk.144388