PROFESSIONAALISTEN VIESTINTÄSUHTEIDEN ÄÄRIVIIVOJA

Kirjoittajat

  • Maija Gerlander Puheopin laitos, Tampereen yliopisto
  • Pekka Isotalus Puheopin laitos, Tampereen yliopisto

Abstrakti

Artikkelin tavoitteena on kuvata professionaalisten viestintäsuhteiden, erityisesti ns. ihmissuhdeasiantuntija-asiakassuhteiden (esim. lääkäripotilas-, farmaseutti-asiakas-, opettaja-oppija-/ohjaaja-ohjattava- ja esimies-alaissuhde) luonnetta ja tarkastella niihin liittyviä erityispiirteitä. Professionaalisia viestintäsuhteita jäsennetään relationaalisen viestinnän näkökulmasta. Professionaalisiin viestintäsuhteisiin liittyvinä piirteinä tarkastellaan niihin olennaisesti sisältyvää epäsymmetrisyyttä ja jännitteisyyttä. Jännitteisyyttä tarkastellaan erityisesti emotionaalisuuden ja etäisyyden säätelemisen näkökulmasta. Emootioiden keskeisyys asiantuntijatyössä merkitsee samalla vahvaa sitoutumista vuorovaikutukseen. Tämä puolestaan nostaa esille tunteiden esittämiseen ja tulkintaan liittyviä haasteita ja normeja. Viestintäsuhteessaan asiantuntijat ja asiakkaat pyrkivät määrittämään toisiaan ja myös sitä, miten he haluavat itse tulla esille. Artikkelissa kuvataan, miten yksityisyyttä säädellään esimerkiksi kontrolloimalla itsestäkertomista ja osallistumista omia elämäntapoja koskevaan keskusteluun. Lopuksi jatkotutkimusteemoina nostetaan esille mm. emootioiden kytkeytyminen vuorovaikutukseen ja sitä koskevat normit ja rajoitukset, persoonan esittämisen ja yksityisyyden säätelemisen kysymykset sekä professionaalisten viestintäsuhteiden tarkasteleminen jatkuvuuden näkökulmasta. Artikkelissa todetaan myös tarve kehittää professionaalisia viestintäsuhteita koskevaa teoreettista viitekehystä.

 

Asiasanat: Professionaalinen vuorovaikutus, asiantuntija-asiakassuhde,
interpersonaalinen viestintä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-10-18

Viittaaminen

Gerlander, M., & Isotalus, P. (2013). PROFESSIONAALISTEN VIESTINTÄSUHTEIDEN ÄÄRIVIIVOJA. Puhe ja kieli, 30(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/4659