SKITSOFRENIAA SAIRASTAVAN PUHEVIESTINTÄ VANHEMPIEN NÄKÖKULMASTA

Kirjoittajat

  • Venla Kuuluvainen
  • Pekka Isotalus

Abstrakti

Skitsofrenia aiheuttaa monenlaisia toimintakyvyn häiriöitä, jotka joko suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat potilaan viestintään. Viestintätaitojen heikentyminen vaikeuttaa niin sosiaalisen verkoston ylläpitoa kuin työnsaantia sekä hoito- ja virallisten tahojen kanssa vuorovaikutuksessa olemista. Tämän artikkelin tarkoituksena on tarkastella sitä, millaisia seurauksia skitsofrenialla on sairastuneen interpersonaaliselle viestinnälle
ja miten seuraukset vaikuttavat sairastuneen hyvinvointiin. Näkökulma on omaisten eli skitsofreniaa sairastavien aikuisten lasten vanhempien, joita haastattelemalla aineisto on kerätty. Tulosten perusteella keskeinen ongelma näyttäisi olevan erityisesti sairastuneen sosiaalisen verkoston pieneneminen
ja viestintäarkuuden lisääntyminen, joka puolestaan rasittaa sairastuneiden ja heidän vanhempien välistä viestintää. Tuloksena on negatiivinen kehä, jossa niin sairastuneen kuin hänen vanhempiensakin hyvinvointi on vaarassa.

Asiasanat: Skitsofrenia, interpersonaalinen viestintä, perheviestintä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-10-18

Viittaaminen

Kuuluvainen, V., & Isotalus, P. (2013). SKITSOFRENIAA SAIRASTAVAN PUHEVIESTINTÄ VANHEMPIEN NÄKÖKULMASTA. Puhe Ja Kieli, 30(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/4672