KÄSITYKSIÄ KANSAINVÄLISESTI REKRYTOITUJEN HOITAJIEN AMMATILLISESTA KIELITAIDOSTA JA SEN KEHITTYMISESTÄ. MEDIAKESKUSTELUIDEN JA ASIANTUNTIJAN HAASTATTELUN ANALYYSIA

Kirjoittajat

  • Aija Virtanen

Abstrakti

Terveydenhoitoalan henkilöstön kansainvälinen rekrytointi ja kielitaito ovat
herättäneet paljon julkista keskustelua. Tässä artikkelissa tarkastellaan
kansainvälistä työvoimaa – etenkin filippiiniläisiä hoitajia – ympäröiviä
käsityksiä. Teoreettinen lähestymistapa pohjautuu dialogisuuteen ja
sosiokulttuurisuuteen, joissa kieli ja käsitykset nähdään jaettuina, varioivina
ja dynaamisina ilmiöinä. Aineisto koostuu sanomalehtiartikkeleista,
verkkokeskusteluista ja suomi toisena kielenä -opettajan haastattelusta, joiden
analyysissa etenkin äänen ja toimijuuden käsitteet ovat keskiössä. Tulokset
osoittavat, että julkisessa keskustelussa kaiutetaan sellaisia autoritaarisia
ääniä, joissa hoitajat ovat muusta työyhteisöstä irrallisia ja kielenoppiminen
on yksilöllistä kamppailua. Kielitaitoa joko on tai ei ole. Toisaalta käsityksissä
kuuluu ääni, jossa kielitaito asettuu yhteisön osana kehittyväksi prosessiksi.

Avainsanat: ammatillinen kielitaito, dialogisuus, käsitykset, maahanmuuttajat, sosiokulttuurisuus

Keywords: Beliefs, dialogism, immigrants, work-related language skills, sociocultural

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-10-18

Viittaaminen

Virtanen, A. (2013). KÄSITYKSIÄ KANSAINVÄLISESTI REKRYTOITUJEN HOITAJIEN AMMATILLISESTA KIELITAIDOSTA JA SEN KEHITTYMISESTÄ. MEDIAKESKUSTELUIDEN JA ASIANTUNTIJAN HAASTATTELUN ANALYYSIA. Puhe Ja Kieli, 31(4), 153–172. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/4751