MONI-ILMEINEN MONIKIELISYYS

Kirjoittajat

  • Hannele Dufva
  • Sari Pietikäinen

Abstrakti

Artikkelimme käsittelee kaksi- ja monikielisyyttä ja sen tutkimuksen uusia
suuntauksia ja tutkimusmenetelmiä. Esittelemme näkemystä, jonka mukaan
kielen vaihtelevuutta ja niin myös monikielisyyttä voi pitää yhteisöjen
kielenkäytön ja myös itse kielen luontaisena piirteenä. Tarkastelemme
monikielisyyttä resurssina ja tuomme esiin miten sen eri aspekteja voidaan
tuoda tutkimuksessa esiin mm. keräämällä visuaalista aineistoa, esimerkiksi
valokuvia tai tutkittavien tekemiä piirroksia.

Avainsanat: Monikielisyys, heteroglossia, resurssi

Keywords: Multilingualism, heteroglossia, resource

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-10-18

Viittaaminen

Dufva, H., & Pietikäinen, S. (2013). MONI-ILMEINEN MONIKIELISYYS. Puhe ja kieli, 29(1), 1–14. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/4789