KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS – EI PELKÄSTÄÄN KIELELLISTEN TAITOJEN ONGELMA

  • Elisa Heikkinen
  • Soile Ukkola
  • Paavo H.T. Leppänen
  • Sari Kunnari

Abstrakti

Kielellisen erityisvaikeuden ajatellaan olevan ensisijaisesti kielellisten taitojen
ongelma. On kuitenkin todennäköistä, että kielelliseen erityisvaikeuteen
liittyy myös ei-kielellisiä vaikeuksia. Tämän artikkelin tavoitteena on luoda
katsaus eksekutiivisiin toimintoihin ja prosessointinopeuteen osana kielellistä
erityisvaikeutta. Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että kielelliseen
erityisvaikeuteen liittyy kognitiiviseen joustavuuteen, inhibitioon, työmuistiin,
tarkkaavuuteen sekä prosessointinopeuteen liittyviä vaikeuksia ainakin osalla kielihäiriöistä lapsista. Kielellisen erityisvaikeuden kliinisessä diagnostiikassa ja kuntoutuksessa on syytä huomioida myös ei-kielelliset vaikeudet, joita häiriöön todennäköisesti liittyy.

Avainsanat: eksekutiiviset toiminnot, kielellinen erityisvaikeus, prosessointinopeus,tarkkaavuus, työmuisti

Keywords: attention, executive functions, processing speed, specific language impairment, working memory

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 29, 2016
Viittaaminen
Heikkinen, E., Ukkola, S., Leppänen, P. H., & Kunnari, S. (2016). KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS – EI PELKÄSTÄÄN KIELELLISTEN TAITOJEN ONGELMA. Puhe Ja Kieli, 36(1), 45-56. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/56010