AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN ÄÄNTÄMISESTÄ

Kirjoittajat

  • Eija Aho
  • Minnaleena Toivola
  • Fred Karlsson
  • Mietta Lennes

Abstrakti

Tässä raportissa selvitetään, millaisia suomen kielen ääntämisvaikeuksia
esiintyy seitsemää eri lähtökieltä edustavilla aikuisilla maahanmuuttajilla.
Tiedosta on apua suomen ääntämisopetuksessa. Puhujien äidinkielet ovat
arabia, kiina, somali, tagalog, thai, venäjä ja vietnam. Raportissa mukana
olevat lähtökielet ovat osa Proof-korpusta, jota varten äänitettiin 72:n
pääkaupunkiseudulla asuvan 10:tä eri äidinkieltä puhuvan maahanmuuttajan lukupuhuntaa ja keskusteluja. Vastaavat puhenäytteet kerättiin myös kontrolliryhmältä, johon kuului 23 syntyperäistä suomenkielistä. Tässä alustavassa tutkimuksessa kolme tutkijaa kuunteli ääninäytteitä ja teki havaintoja ensin itsenäisesti, lopuksi yhdessä. Puhujien lähtökielten todettiin monin tavoin heijastuvan suomen ääntämiseen, vaikka yksilöllisiä eroja oli runsaasti. Yleisesti ottaen suomen konsonantit olivat helppoja lukuunottamattA /ŋ/:ää ja /h/:n allofoneja. Harvinaisimmat vokaalit ja diftongit olivat monille vaikeita. Lähtökielestä riippumatta äänteiden kestojen tuottaminen oli monelle
vaikeaa, mutta ongelmien luonne vaihteli kielten ja puhujien välillä. Erityisesti /pitkät/ konsonantit lyhenivät. Myös äänteiden fonologisen pituuden ja painotuksen riippumattomuus tuotti ongelmia. Erityisesti painottomien tavujen /pitkät/ vokaalit sekä sananalkuiset painolliset /lyhyet/ vokaalit olivat vaikeita. Poikkeamat eivät aina liity selkeästi yksittäisiin äänteisiin tai tavuihin, vaan ääntämisen kokonaisvaltaisempiin piirteisiin. Esimerkiksi monille aasialaisille puhujille oli tyypillistä kauttaaltaan kireä äänenlaatu.

Avainsanat: lähtökieli, maahanmuuttajat, ääntäminen, ääntämisopetus

Keywords: immigrants, L2 Finnish, pronunciation, pronunciation training

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 30, 2016

Viittaaminen

Aho, E., Toivola, M., Karlsson, F., & Lennes, M. (2016). AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN ÄÄNTÄMISESTÄ. Puhe Ja Kieli, 36(2), 77–96. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/58283