Transsukupuolisten naisten äänikyselyn reliabiliteetti ja väittämien selkeys ja sopivuus

  • Leena Rantala Tampereen yliopisto
  • Laura Koppanen Tampereen kaupunki
  • Elina Kankare Tampereen yliopistollinen sairaala

Abstrakti

Sukupuoltaan korjaavien ihmisten määrä kasvaa Suomessa, ja etenkin miehestä naiseksi korjaavien ihmisten (transnaiset) voi olla vaikea muuttaa puheääntään riittävän naiselliseksi. Vasta muutama vuosi sitten ilmestyi kanadalais-australialaisena yhteistyönä äänikysely The Transsexual Voice Questionnaire for Male-to-Female Transsexuals (TVQMtoF), joka suomennettiin tässä tutkimuksessa. Suomennetun version reliabiliteetin arviointi oli tämän tutkimuksen päätavoitteena. Toisena tavoitteena oli arvioida transnaisia haastattelemalla, olivatko kyselyn ilmaukset selkeitä ja sanavalinnoiltaan sopivia. Kyselyn täytti kahdeksan transsukupuolisuus-diagnoosin saanutta naista kaksi kertaa, ja kahdenkeskiseen haastatteluun osallistui viisi transnaista. Tulosten mukaan äänikysely on luotettava: toistomittausreliabiliteetti (0,99) ja kyselyn sisäinen yhdenmukaisuus (Cronbachin α=0,97) olivat korkeita. Yksi kyselyn väittämä ei korreloinut muiden väittämien kanssa, mutta koska sen poisto ei muuttanut oleellisesti kyselyn sisäistä yhdenmukaisuutta, väittämä säilytettiin kyselyssä. Haastattelu paljasti, että kyselyn sanamuotoja kannattaa tarkentaa.

Avainsanat: reliabiliteetti, transsukupuolisuus, TVQMtF, äänikysely
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 8, 2018
Viittaaminen
Rantala, L., Koppanen, L., & Kankare, E. (2018). Transsukupuolisten naisten äänikyselyn reliabiliteetti ja väittämien selkeys ja sopivuus. Puhe Ja Kieli, 37(4), 239-258. https://doi.org/10.23997/pk.60809