LINGVISTINEN SÄÄ SOSIOLOGISESSA ILMASTOSSA: KI ELITIETEELLINEN TEKSTINTUTKIMUS JA TIETEIDENVÄLISYYS VENÄLÄISTEN NUORISOJÄRJESTÖTEKSTIEN ANALYYSISSA

  • Jussi Lassila

Abstrakti

Käsittelen artikkelissa tieteidenvälisyyden tematiikkaa omassa väitöskirjassani, joka
koskee venäläisten nuorisojärjestötekstien analyysia. Arvioin metodologisesta näkökulmasta
kielitieteellisen tekstintutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden synteesin mahdollisuuksia
ja ongelmia omassa työssäni. Lähtökohta metodologiassani on kriittinen
diskurssianalyysi ja sen arvioitu relevanssi nykyvenäläisten nuorisojärjestötekstien
analyysissa. Näkemykseni mukaan yksi mielekäs synteesi lingvistisen ja yhteiskuntatieteen
traditioille venäläisessä kontekstissa on arvioida järjestöjen kielenkäyttöä
lingvististen hyödykkeiden näkökulmasta, jossa lingvistinen hyödyke on ennen
kaikkea metodologinen työkalu.
Avainsanat: Venäjä, tekstintutkimus, tieteidenvälisyys, kriittinen diskurssianalyysi,
lingvistinen hyödyke.

Key words: Russia, text analysis, multidisciplinarity, critical discourse analysis, linguistic
commodity.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
loka 18, 2013
Viittaaminen
Lassila, J. (2013). LINGVISTINEN SÄÄ SOSIOLOGISESSA ILMASTOSSA: KI ELITIETEELLINEN TEKSTINTUTKIMUS JA TIETEIDENVÄLISYYS VENÄLÄISTEN NUORISOJÄRJESTÖTEKSTIEN ANALYYSISSA. Puhe Ja Kieli, 27(1), 65-72. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/6329