LINGVISTINEN SÄÄ SOSIOLOGISESSA ILMASTOSSA: KI ELITIETEELLINEN TEKSTINTUTKIMUS JA TIETEIDENVÄLISYYS VENÄLÄISTEN NUORISOJÄRJESTÖTEKSTIEN ANALYYSISSA

Kirjoittajat

  • Jussi Lassila

Abstrakti

Käsittelen artikkelissa tieteidenvälisyyden tematiikkaa omassa väitöskirjassani, joka
koskee venäläisten nuorisojärjestötekstien analyysia. Arvioin metodologisesta näkökulmasta
kielitieteellisen tekstintutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden synteesin mahdollisuuksia
ja ongelmia omassa työssäni. Lähtökohta metodologiassani on kriittinen
diskurssianalyysi ja sen arvioitu relevanssi nykyvenäläisten nuorisojärjestötekstien
analyysissa. Näkemykseni mukaan yksi mielekäs synteesi lingvistisen ja yhteiskuntatieteen
traditioille venäläisessä kontekstissa on arvioida järjestöjen kielenkäyttöä
lingvististen hyödykkeiden näkökulmasta, jossa lingvistinen hyödyke on ennen
kaikkea metodologinen työkalu.
Avainsanat: Venäjä, tekstintutkimus, tieteidenvälisyys, kriittinen diskurssianalyysi,
lingvistinen hyödyke.

Key words: Russia, text analysis, multidisciplinarity, critical discourse analysis, linguistic
commodity.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-10-18

Viittaaminen

Lassila, J. (2013). LINGVISTINEN SÄÄ SOSIOLOGISESSA ILMASTOSSA: KI ELITIETEELLINEN TEKSTINTUTKIMUS JA TIETEIDENVÄLISYYS VENÄLÄISTEN NUORISOJÄRJESTÖTEKSTIEN ANALYYSISSA. Puhe ja kieli, 27(1), 65–72. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/6329