Språkanvändning och språkval bland finsk-norska ungdomar i Osloområdet

  • Kristiina Lieri Turun yliopisto

Abstrakti

I artikeln studeras vilket språk (finska eller norska) de sex utvalda ungdomarna i åldern 17–22 år använder i tre olika domäner (hemdomänen, fritidsdomänen och massmediebruket) och hur språkvalet har förändrats under de åtta åren som var mellan de två olika undersökningstillfällena. Det belyses också faktorer som kan tänkas påverka dessa ungdomars språkval. Materialet består av intervjuer och enkät. Studiens ansats är sociolingvistisk.
Resultaten i denna undersökning bevisar norskans dominerande ställning i de undersökta ungdomarnas språkval. Undantag är hemdomänen där informanterna också talar finska. Det har skett en del förändringar i språkvalet, först och främst i hemdomänen. Språkvalet förklaras bäst av faktorerna socialt nätverk och förändring av språklig identitet. Resultaten visar vidare att några ungdomar är mer aktivt tvåspråkiga än de andra.

Avainsanat: domeeni, kaksikielisyys, kielivalinta, norja, suomi
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 1, 2017
Viittaaminen
Lieri, K. (2017). Språkanvändning och språkval bland finsk-norska ungdomar i Osloområdet. Puhe Ja Kieli, 37(2), 55-76. https://doi.org/10.23997/pk.64383