Homot ja heterot Suomi24:ssä: analyysi digitaalisista diskursseista

  • Jarmo Harri Jantunen Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

Artikkelissani tarkastelen Suomi24-keskustelupalstan homouteen ja heterouteen liittyviä toistuvia diskursseja. Analyysi on toteutettu korpusavusteisena diskurssintutkimuksena (CADS), jossa suureen dataan perustuva tilastollinen avainsana-analyysi nostaa esiin suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisesti jaetut diskurssit. Tulokset yhtäältä tukevat aiempia media-analyyseissä tehtyjä havaintoja voimakkaista affekteista ja vihapuheesta sekä homoseksuaalisuuden politisoitumisesta ja uskonnollistumisesta. Toisaalta se myös paljastaa homodiskurssien henkilöitymisen tai liittymisen tiettyihin henkilöryhmiin ja paikkoihin. Heterodiskurssit puolestaan eroavat selvästi homodiskursseista: niille on tyypillistä sekä rationaalinen että tunnepohjainen suuntautumiseen, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvä keskustelu ja omien halujen ja seksuaalisuuden itserepresentointi.

Avainsanat: diskurssi, fraseologia, heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus, keskustelupalstat, sosiaalinen media
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 12, 2018
Viittaaminen
Jantunen, J. (2018). Homot ja heterot Suomi24:ssä: analyysi digitaalisista diskursseista. Puhe Ja Kieli, 38(1), 3-22. https://doi.org/10.23997/pk.65488