Homot ja heterot Suomi24:ssä: analyysi digitaalisista diskursseista

Kirjoittajat

  • Jarmo Harri Jantunen Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

diskurssi, fraseologia, heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus, keskustelupalstat, sosiaalinen media

Abstrakti

Artikkelissani tarkastelen Suomi24-keskustelupalstan homouteen ja heterouteen liittyviä toistuvia diskursseja. Analyysi on toteutettu korpusavusteisena diskurssintutkimuksena (CADS), jossa suureen dataan perustuva tilastollinen avainsana-analyysi nostaa esiin suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisesti jaetut diskurssit. Tulokset yhtäältä tukevat aiempia media-analyyseissä tehtyjä havaintoja voimakkaista affekteista ja vihapuheesta sekä homoseksuaalisuuden politisoitumisesta ja uskonnollistumisesta. Toisaalta se myös paljastaa homodiskurssien henkilöitymisen tai liittymisen tiettyihin henkilöryhmiin ja paikkoihin. Heterodiskurssit puolestaan eroavat selvästi homodiskursseista: niille on tyypillistä sekä rationaalinen että tunnepohjainen suuntautumiseen, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvä keskustelu ja omien halujen ja seksuaalisuuden itserepresentointi.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2018-06-12

Viittaaminen

Jantunen, J. H. (2018). Homot ja heterot Suomi24:ssä: analyysi digitaalisista diskursseista. Puhe ja kieli, 38(1), 3–22. https://doi.org/10.23997/pk.65488