Homot ja heterot Suomi24:ssä: analyysi digitaalisista diskursseista

  • Jarmo Harri Jantunen Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
Avainsanat: diskurssi, fraseologia, heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus, keskustelupalstat, sosiaalinen media

Abstrakti

Artikkelissani tarkastelen Suomi24-keskustelupalstan homouteen ja heterouteen liittyviä toistuvia diskursseja. Analyysi on toteutettu korpusavusteisena diskurssintutkimuksena (CADS), jossa suureen dataan perustuva tilastollinen avainsana-analyysi nostaa esiin suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisesti jaetut diskurssit. Tulokset yhtäältä tukevat aiempia media-analyyseissä tehtyjä havaintoja voimakkaista affekteista ja vihapuheesta sekä homoseksuaalisuuden politisoitumisesta ja uskonnollistumisesta. Toisaalta se myös paljastaa homodiskurssien henkilöitymisen tai liittymisen tiettyihin henkilöryhmiin ja paikkoihin. Heterodiskurssit puolestaan eroavat selvästi homodiskursseista: niille on tyypillistä sekä rationaalinen että tunnepohjainen suuntautumiseen, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvä keskustelu ja omien halujen ja seksuaalisuuden itserepresentointi.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 12, 2018
Viittaaminen
Jantunen, J. H. (2018). Homot ja heterot Suomi24:ssä: analyysi digitaalisista diskursseista. Puhe Ja Kieli, 38(1), 3-22. https://doi.org/10.23997/pk.65488