KIELITIETEELLISEN PERUSTUTKIMUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

  • Urpo Nikanne

Abstrakti

Artikkelissa pohditaan kielitieteellisen perustutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Tieteen tavoitteita verrataan valtiovallan ajamiin tieteen tavoitteisiin ja katsotaan,
millaisia arvoja toisaalta tiede ja toisaalta valtiovallan tutkimuspolitiikka edustavat.
Lopputuloksena on ajatus, että kielitieteellinen perustutkimus on yhteiskunnallisesti
vaikuttavaa ja tärkeää sellaisenaan. Tämä tulee esiin parhaiten, kun valtiovallan
edustama talouskehitystä korkeimpana arvonaan pitävä arvomaailma asetetaan
kyseenalaiseksi ja tuodaan esiin tieteen omia perinteisiä arvoja, joista ehdottomin on
totuuden etsiminen. Näin huomataan, että kielitieteellä ja muulla humanistisella tutkimuksella
on pysyvä ja tärkeä merkitys terveessä yhteiskunnassa.

Avainsanat: vaikuttavuus, tutkimuspolitiikka, innovaatiojärjestelmä, kielitiede

Key words: impact, innovation system, science policy, linguistics

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
loka 18, 2013
Viittaaminen
Nikanne, U. (2013). KIELITIETEELLISEN PERUSTUTKIMUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. Puhe Ja Kieli, 26(4), 227 - 232. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/6667