AFAATTISTEN HENKILÖIDEN VUOROVAIKUTUKSEN KESKUSTELUNANALYYTTINEN TUTKIMUS

Kirjoittajat

  • Minna Laakso

Abstrakti

Luon tässä artikkelissa katsauksen viimeisen viidentoista vuoden aikana tehtyyn
afaattisten henkilöiden keskusteluvuorovaikutuksen tutkimukseen. Keskeisimpiä
tutkittuja ilmiöitä on terveiden keskustelukumppaneiden toiminta vuorovaikutuksen
rakentamisessa. Lisäksi on tutkittu ei-sanallisten keinojen, kuten käsien eleiden ja
katseen, käyttöä vuorovaikutuksen resurssina. Erityisesti tutkimuksessa on kuitenkin
keskitytty analysoimaan afasiasta johtuvia vuorovaikutuksen pulmatilanteita, joita
keskustelunanalyyttisesti orientoituneessa tutkimusperinteessä kutsutaan keskustelun
korjausjaksoiksi. Keskityn tässä artikkelissa yhteen korjausjaksojen erityistapaukseen,
sanojen hakemiseen, joka on afaattisten henkilöiden keskustelussa erittäin yleinen
ongelmapaikka.

Avainsanat: afasiakeskustelu, korjausjäsennys, sanahaku

Keywords: aphasia in conversation, repair organization, word search

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-10-18

Viittaaminen

Laakso, M. (2013). AFAATTISTEN HENKILÖIDEN VUOROVAIKUTUKSEN KESKUSTELUNANALYYTTINEN TUTKIMUS. Puhe Ja Kieli, 25(2), 53–64. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/6683