MEDIOIDUN VAALIKESKUSTELUN MALLI

Kirjoittajat

  • Pekka Isotalus
  • Eeva Aarnio

Abstrakti

Artikkelissa kehitellään medioidun vaalikeskustelun mallia. Tavoitteena on yhdistää
samaan malliin viestinnälliset tekijät ja poliittinen tilanne sekä tarkastella näiden vaikutusta
vaalikeskustelun luonteeseen. Pääargumentti on, että monipuoluejärjestelmässä
vaalikeskustelu ei ole väittelyä vaan nimenomaan keskustelua. Vaalikeskustelun
pääelementit eivät ole hyökkääminen ja puolustaminen vaan eri mieltä ja samaa
mieltä oleminen. Keskeisiä tekijöitä ovat myös menneisyys-, nykyisyys- ja tulevaisuuspuhe.

Avainsanat: media, televisio, vaalikeskustelu

Keywords: debate, discussion, media, television

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
loka 18, 2013

Viittaaminen

Isotalus, P., & Aarnio, E. (2013). MEDIOIDUN VAALIKESKUSTELUN MALLI. Puhe Ja Kieli, 25(3), 155–170. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/6690