Rajallinen työmuisti S2-oppijoiden puheenymmärtämisvaikeuksien selittäjänä

  • Saara Laakso Soveltavan kielentutkimuksen keskus, SOLKI

Abstrakti

Tässä artikkelissa käsittelen työmuistin rajallisuuden ja aikuisten suomenoppijoiden puheenymmärtämisvaikeuksien yhteyttä tarkastelemalla oppijoiden kuuntelutehtäväsuorituksia ja niitä seuraavia stimulated recall -haastatteluja. Lisäksi selvitän, millaisilla muistitoiminnoilla oppijat kompensoivat työmuistin rajallisuutta ja helpottavat ymmärtämistä. Tutkimukseen osallistui 12 arabiankielistä alkeis- ja perustason aikuista suomenoppijaa, ja aineisto koostuu oppijoiden kuuntelutehtäväsuoritusten ja stimulated recall -haastattelujen videotallenteista.


Työmuistin rajallisuuden vaikutus ymmärtämisvaikeuksissa tuli esiin erityisesti silloin, kun yhteen sanaan tai ilmaukseen keskittyminen aiheutti edeltävien tai seuraavien sanojen unohtamista ja kun mielessä pidettävän puhejakson pituus ylitti osallistujan kapasiteetin. Osallistujat kompensoivat työmuistin rajallisuutta ja helpottivat ymmärtämistään ylhäältä alas -prosessoinnilla eli täydentämällä tekstiin jääneitä aukkoja säilömuistissa olevalla maailmantiedollaan ja kokemuksillaan.

Avainsanat: puheen ymmärtäminen, stimulated recall -menetelmä, suomi toisena kielenä, toisen kielen oppiminen, työmuisti
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 1, 2019
Viittaaminen
Laakso, S. (2019). Rajallinen työmuisti S2-oppijoiden puheenymmärtämisvaikeuksien selittäjänä. Puhe Ja Kieli, 38(4), 181-202. https://doi.org/10.23997/pk.68805