Pohjoissaamen adnominaaliset demonstratiivipronominit nuorten radiokeskusteluissa

Kirjoittajat

  • Outi Guttorm Sámi allaskuvla ja Oulun yliopisto

Avainsanat:

demonstratiivipronomini, pohjoissaame, puhekieli, saamen kieli

Abstrakti

Tarkastelen tässä artikkelissa pohjoissaamen demonstratiivipronominien, erityisesti adnominaalisten pronominien dát ’tämä’ ja diet ’se (siinä)’ endoforista käyttöä nuorten puhekielessä. Tarkoituksenani on selvittää miten pronomineja käytetään ja mihin niillä viitataan nuorten radiokeskusteluissa, joissa viittaaminen näköpiirissä oleviin konkreettisiin tarkoitteisiin ei ole ensisijaista. Pohdin myös pronominien keskinäisiä eroja ja tehtäviä keskustelussa. Tutkimusaineisto on Norjan yleisradioyhtiö NRK:n saamenkielisistä nuortenohjelmista. Siinä endoforisina pronomineina esiintyvät dat ’se’, diet ’se (siinä) ja dát ’tämä’. Selkeästi yleisin anaforinen pronomini on dat. Radiokeskusteluissa diet-pronominilla viitataan erityisesti johonkin, josta on edellä kuultu. Sillä viitataan myös tarkoitteeseen, joka esiintyy toisessa yhteydessä, tai keskustelukumppanin mainitsemaan asiaan. Dát-pronomini puolestaan nostaa tarkoitteen erityiseen fokukseen. Se on myös yleisin kataforinen pronomini. Tutkimus täydentää ja tarkentaa kielioppien aiempia näkemyksiä pohjoissaamen demonstratiivien käytöstä ja merkityksestä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-10-28

Viittaaminen

Guttorm, O. . (2019). Pohjoissaamen adnominaaliset demonstratiivipronominit nuorten radiokeskusteluissa. Puhe Ja Kieli, 39(2), 143–163. https://doi.org/10.23997/pk.69139