Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus

  • Terhi Hautala Oulun yliopisto, Logopedian tutkimusyksikkö

Abstrakti

Kirja-arvio teoksesta: Anu Klippi, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka,
Matti Lehtihalmes & Pirkko Rautakoski
(toim.) 2017. Afasia. Aikuisiän kielihäiriöiden
aivoperusta ja kuntoutus. Helsinki: Gaudeamus
Oy. 443 s. ISBN 978-952-495-440-2

Osasto
Kirja-arviot
Julkaistu
kesä 12, 2018
Viittaaminen
Hautala, T. (2018). Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus. Puhe Ja Kieli, 38(1), 41-47. https://doi.org/10.23997/pk.69744