Kognitionsverb i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal

  • Marie Nelson Tukholman yliopisto
  • Sofie Henricson Åbo Akademi
Avainsanat: mentaalinen verbi, ruotsi, ohjauskeskustelu, variaatiopragmatiikka

Abstrakti

Tässä artikkelissa tutkimme ruotsinruotsalaisten ja suomenruotsalaisten ohjaajien ja opiskelijoiden ohjaustapaamisissa käyttämiä mentaalisia verbejä. Aineisto koostuu molemmissa maissa nauhoitetuista ruotsinkielisistä aine- ja kirjoittamisohjaustapaamisista. Kvantitatiivisen ja kontrastiivisen tutkimuksen tulokset osoittavat mentaalisten verbien määrän ja osuuden olevan korkeampi ruotsinruotsalaisessa aineistossa. Molemmissa aineistoissa ohjaajat käyttävät mentaalisia verbejä opiskelijoita useammin. Suomenruotsalaiset opiskelijat käyttävät kuitenkin ruotsinruotsalaisia opiskelijoita enemmän mentaalisia verbejä. Eri semanttisten kenttien ja yksittäisten verbien esiintymät vaihtelevat hieman aineistojen välillä.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 10, 2019
Viittaaminen
Nelson, M., & Henricson, S. (2019). Kognitionsverb i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal. Puhe Ja Kieli, 39(1), 45-68. https://doi.org/10.23997/pk.69809