Selkokieltä S2-oppijalle - kaikille selviä hallinnollisia tekstejä

Kirjoittajat

  • Sonja Dahlgren Helsingin yliopisto, Kielten osasto

Avainsanat:

hallinnolliset tekstit, kielikontakti, S2-oppijat, selkokieli, virkakieli

Abstrakti

Tässä artikkelissa tutkin maahanmuuttajille suunnatun viranomaistiedon antamista selkokielisessä muodossa. Aineistoni on peräisin selkomukautetun Perustietoa Suomesta -oppaan valmisteluprosessista, jossa S2-oppijat testasivat oppaaseen tulevien tekstien rakenteita. Opas suunniteltiin maahanmuuttajille, ja siihen koottiin tarpeellista tietoa Suomen hallinnosta ja yhteiskunnasta. Testatessa selvisi, että monet äidinkielisille käyttäjille tarkoitetut selkokielen rakenteet ovat maahanmuuttajataustaisille koelukijoille vaikeita, ja että S2-oppijat tarvitsevat tietyiltä osin omanlaistaan selkokieltä. Kielen rakenteisiin liittyvien haasteiden lisäksi tutkimuksessa nousi esiin muitakin viranomaistiedon jakamiseen liittyviä kysymyksiä, kuten kulttuurikohtaisen sanaston väärinymmärtäminen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-03-13

Viittaaminen

Dahlgren, S. (2020). Selkokieltä S2-oppijalle - kaikille selviä hallinnollisia tekstejä. Puhe ja kieli, 39(4), 325–344. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/75056