Mediakeskustelun välittämä Tampereen yliopiston nimenvalintaprosessi osallistujien roolien, positioiden ja argumenttien valossa

  • Terhi Ainiala Helsingin yliopisto
  • Tiina Räisä Yrkeshögskolan Arcada / Ammattikorkeakoulu Arcada
  • Paula Sjöblom Turun yliopisto
Avainsanat: diskurssi, instituutio, medialisoituminen, nimi, puhujapositio

Abstrakti

Artikkelissa tutkitaan instituution nimenvalintaprosessia mediajulkisuudessa. Taustalla on kolmen korkeakoulun, Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun, yhdistymishanke vuosina 2016–2017. Aineistona on perinteisen ja sosiaalisen median tekstejä, joissa yhdistyvän yliopiston nimenvalinnasta keskustellaan. Nimineuvottelussa puheenvuoroja esitetään sekä annetuista rooleista että otetuista positioista. Roolit ja positiot paljastuvat puheenaiheista, puhujien määrittelyistä ja kielellisistä valinnoista. Nimineuvottelua käydään instituutioiden, kielen, brändin, paikallisuuden ja karnevalistisen naurun näkökulmista. Annetuissa rooleissa keskustellaan etenkin perinteisessä mediassa, ja otettujen positioiden puheenvuorot painottuvat sosiaaliseen mediaan. Median kiinnostus nimeä kohtaan on osaltaan vaikuttamassa siihen, mikä nimi uudelle yliopistolle lopulta valitaan.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 5, 2020
Viittaaminen
Ainiala, T., Räisä, T., & Sjöblom, P. (2020). Mediakeskustelun välittämä Tampereen yliopiston nimenvalintaprosessi osallistujien roolien, positioiden ja argumenttien valossa. Puhe Ja Kieli, 40(1), 1-22. https://doi.org/10.23997/pk.95494