Katsaus vuorovaikutukseen ääntöväylän ja äänilähteen välillä

  • Anne-Maria Laukkanen Puheen ja äänen tutkimuksen laboratorio, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
  • Unto K. Laine Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos, Aalto-yliopisto
Avainsanat: impedanssi, käheys, laulaminen, reaktanssi, resonanssi, ääniterapia

Abstrakti

Puheen ja äänen tuottoa tarkastellaan usein yhä edelleen perinteisen nelijakomallin mukaan, jossa hengityselimistö, äänihuulet, ääntöväylä ja huuliaukko toimivat itsenäisinä yksiköinä. Todellisuudessa kuitenkin ääntöväylän muodostama resonaattori on vuorovaikutuksessa molempien päätepisteidensä, äänihuulten ja huuliaukon, kanssa. Tässä katsauksessa kuvataan keskeiset vuorovaikutuksen muodot ja annetaan esimerkkejä niiden toteutumisesta. Interaktion voidaan todeta toteutuvan niin ääniharjoitteissa, taiteellisessa äänenkäytössä kuin äänihäiriöissäkin. Käytännön esimerkit opastavat myös tunnistamaan, miltä interaktion toteutuminen tuntuu kehossa.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 5, 2020
Viittaaminen
Laukkanen, A.-M., & Laine, U. K. (2020). Katsaus vuorovaikutukseen ääntöväylän ja äänilähteen välillä. Puhe Ja Kieli, 40(1), 83-97. https://doi.org/10.23997/pk.95502