Ilmoitukset

Uusin numero

Vol 9 (2021): Euroopan unionin talouspoliittinen hallinta: eurokriisistä koronakriisiin
					Näytä Vol 9 (2021): Euroopan unionin talouspoliittinen hallinta: eurokriisistä koronakriisiin

Poliittinen talous -lehden numero 9(1) on EU-aiheinen teemanumero, joka tutkii, kuinka EU:n talouspoliittinen päätöksenteko, sen taustalla olevat ideat sekä jäsenmaiden talouspolitiikkaa ohjaavat säännöt ja prosessit ovat reagoineet euro- ja koronakriiseihin. Teemakokonaisuus sisältää seuraavat artikkelit ja kirjoitukset (numerossa on mukana myös muita tekstejä):

Alkuperäisartikkelit 
Laura Nordström: Ajatuspajat talouspoliittisina vallankäyttäjinä eurokriisissä: uusliberalismia aiempaan tapaan? 
Anna Elomäki ja Anni Marttinen: Talouskuri ja byrokraattinen asiantuntijavalta. Eurooppalaisen ohjausjakson toimeenpano ja merkitys Suomessa

Keskustelupuheenvuorot
Antti Ronkainen: Euroopan unionin talouspolitiikka koronakriisin jälkeen
Jussi Ahokas: Hyvinvointitalouden idea EU-politiikassa
Konsta Kotilainen: Yhdentyminen vai pirstoutuminen: Euroopan tulevaisuus ja modernin rahateorian kosmopolitanistinen tulkinta

Lektiot
Pia Ljungman: Euroopan maiden velkakriisimyytin syyt ja seuraukset

Numerossa 9(1) mukana myös muita tekstejä! 

Julkaistu: 2021-04-14
Näytä kaikki numerot

Poliittinen talous (ISSN 2341-7862) julkaisee talouden instituutioiden ja talouspolitiikan, -ideoiden, -diskurssien ja -asiantuntijuuden poliittisia analyyseja sekä toimii poliittisen talouden tutkimuksen ja opetuksen edistämisen suomalaisena keskustelufoorumina. Lehti on ilmestynyt vuodesta 2013 lähtien. Lehteä julkaisee Poliittisen talouden tutkimuksen seura ry. Lehti julkaisee vertaisarvioituja alkuperäisartikkeleita, katsausartikkeleita ja keskutelunavauksia, kirja-arvioita sekä lektioita. Lehdessä julkaistavat artikkelit julkaistaan kunkin vuoden vuosikerrassa sitä mukaa, kun ne hyväksytään julkaistavaksi. Lisätietoa lehden julkaisuperiaatteista löydät täältä.