Poliittinen talous -lehden numero (2/2023) on koottu!

2023-12-22

Vuoden 2023 toisessa numerossa tarjotaan kattava yleiskuva useista näkökulmista poliittisen talouden tutkimuksen kehitykseen ja tulevaisuuteen. Päätoimittajat Laura Nordström ja Matti Ylönen kertovat pääkirjoituksessaan muun muassa lehden 10-vuotisesta taipaleesta tieteellisenä julkaisuna.

Juhlanumeron alkuperäisartikkelissa Hanna Ylöstalo tarkastelee kvantifiointia eli numeroiden tuottamista ja käyttöä feministisen talousvaikuttamisen käytäntönä. Teknokraattista asiantuntijavaltaa arvioivat Juri Mykkänen ja Hanna Wass katsausartikkelissaan Petteri Orpon hallituksen hallitusneuvotteluista. 

Juhlanumeron kymmenvuotissymposium perustuu Poliittisen talouden tutkimuksen seuran kymmenvuotisjuhlissa esitettyihin puheenvuoroihin. Katsausartikkelissaan Konsta Kotilainen ja Heikki Patomäki kritisoivat kansainvälisen poliittisen talouden tutkimusta ja esittävät sen olevan itsereflektion tarpeessa. Ville-Pekka Sorsa puolestaan analysoi katsausartikkelissaan vertailevan poliittisen talouden tutkimuksen kehitystä viimeisen 10 vuoden aikana. Symposiumin kolmannessa katsausartikkelissa Emma Lamberg tarkastelee feministisen, tutkimukseen perustuvan talouskritiikin roolia ja mahdollisuuksia muovata taloutta koskevia ideoita ja talousjärjestelmää.

Markus Ojala taas tarkastelee keskustelupuheenvuorossaan markkinakurin historiaa Euroopan talous- ja rahaliitossa ja argumentoi markkinakurin olevan zombi-idea eli toistuvasti keskustelussa esiin nouseva mutta akateemisesti epäuskottava politiikkaidea. Lehden ensimmäisessä haastattelussa Timo Harjuniemi haastattelee Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen professoreita, Mika Pantzaria ja Visa Heinosta, ja avaa heidän näkökulmiaan suomalaisen taloustieteen kehityssuuntiin.

Numerossa arvioidaan myös kolme uutta teosta: Riina Bhatia arvioi kirja-arviossaan Janne Autton Talouskuri tuli Suomeen (2023) -teoksen. Jukka Mäkisen arvio avaa Timo Harakan Datakapitalismi kriisien maailmassa (2022) -teosta. Lopuksi Joni Jaakolan kirja-arviossa pureudutaan Tiina Sihton ja Paula Vasaran toimittamaan Hoivan pimeä puoli (2023) -teokseen.

Koko numero ja yksittäiset julkaisut ovat jälleen vapaasti luettavissa lehden verkkosivulta.