”Ja jos se ei kelpaa algoritmeille niin sitten ei kelpaa. Se siitä."

Datakäytännöt nuorten poliitikkojen arjessa

Kirjoittajat

  • Julius Hokkanen Tampereen yliopisto

Avainsanat:

sosiaalinen media, poliittinen viestintä, dataistuminen, alustat, nuoret poliitikot

Abstrakti

Sosiaalisen median alustat ovat länsimaissa keskeisiä poliittisen viestinnän ja julkisuuden areenoita. Vaikka nopeiden mediaympäristössä tapahtuvien muutosten merkityksiä politiikalle on tutkittu paljon, tiedetään yhä vähän siitä, mikä merkitys dataistuneella tietoympäristöllä on poliitikkojen arjelle. Artikkelissa ilmiötä lähestytään kysymyksenä politiikan syvästä medioitumisesta. Syvän medioitumisen ymmärtäminen on tärkeää, jotta uusien media- alustojen asemaa ja valtaa politiikassa voitaisiin paremmin ymmärtää. Tämän tutkimiseksi artikkeli tarkastelee suomalaisten politiikassa toimivien nuorten tuottamia mediapäiväkirjoja ja niitä koskevaa haastattelupuhetta. Aineiston analysoinnissa hyödynnetään datakäytännön käsitettä, joka tekee näkyväksi käyttäjyyden suhteen alustojen rakennepiirteisiin. Artikkelissa esitetään, että dataistuneessa mediassa alustojen rakennepiirteet tuovat poliittiseen arkeen reunaehtoja. Reunaehdot eivät ole pakottavia, vaan käytännöillään poliitikot neuvottelevat niiden roolista.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-05-20

Viittaaminen

Hokkanen, J. (2022). ”Ja jos se ei kelpaa algoritmeille niin sitten ei kelpaa. Se siitä.": Datakäytännöt nuorten poliitikkojen arjessa. Politiikka, 64(2). https://doi.org/10.37452/politiikka.109128