Pitivätkö Sipilän hallituksen puolueet vaalilupauksensa?

Vertaileva näkökulma vaalilupausten toteutumiseen Suomessa 2015–2019

Kirjoittajat

Avainsanat:

eduskuntavaalit, puolueet, vaalilupaukset, vaaliohjelmat

Abstrakti

Puolueet lupaavat vaalikampanjoissaan edistää monenlaisia asioita. Suuri yleisö suhtautuu vaalilupauksiin skeptisesti. Siitä, missä määrin puolueiden vaaleissa lupaamat asiat toteutuvat Suomessa, ei kuitenkaan ole aiemmin ollut saatavilla systemaattisesti koottua tietoa. Tässä tutkimuksessa sovellettiin kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa vakiintuneita menetelmiä Juha Sipilän hallituksen (2015–2019) puolueiden vaaliohjelmiin sisältyneiden lupausten tutkimiseen. Vaalilupaus määriteltiin sellaisena sitoumuksena tiettyyn toimenpiteeseen tai lopputulokseen, että toimenpiteen suorittaminen tai lopputuloksen saavuttaminen on selvästi todennettavissa. Luvattujen asioiden toteutuminen tai toteutumatta jääminen todennettiin asiakirja- ja tilastoaineistoilla. Sipilän hallituksen muodostaneet puolueet tekivät vuoden 2015 eduskuntavaaleissa yhteensä 319 vaalilupausta, joista 45 prosenttia toteutui ainakin osittain. Osuus on jokseenkin pieni, kun sitä verrataan monista muista maista saatuihin tuloksiin. Jos kuitenkin huomioidaan Sipilän hallituksen koostuminen useista puolueista ja erot puolueiden kokeneisuudessa hallitusvastuusta, toteutuneiden lupausten osuus näyttäytyy kansainvälisesti vertaillen varsin tavanomaisena.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-11-03

Viittaaminen

Ylisalo, J., & Makkonen, K. (2022). Pitivätkö Sipilän hallituksen puolueet vaalilupauksensa? : Vertaileva näkökulma vaalilupausten toteutumiseen Suomessa 2015–2019. Politiikka, 64(3). https://doi.org/10.37452/politiikka.114823