Asevelvollisuuskeskustelu Suomessa

Mielipidekirjoitukset asevelvollisuudesta Helsingin Sanomissa 2008–2018

Kirjoittajat

  • Hannu Salomaa Tampereen yliopisto

Avainsanat:

asevelvollisuus, kansakunta, tasa-arvo, sotilaallinen maanpuolustus, kansantalous, Nationalismi

Abstrakti

Artikkelissa analysoidaan suomalaista asevelvollisuuskeskustelua Helsingin Sanomissa vuosina 2008–2018 julkaistujen mielipidekirjoitusten kautta. Asevelvollisuuden säilyttämisestä on vallinnut jo pitkään konsensus, mutta mielipidekirjoitusaineisto mahdollistaa myös kriittisten näkemysten tutkimisen. Tutkimusartikkeli havainnoi erityisesti kansalaisten käymää asevelvollisuuskeskustelua, jota ei ole aiemmin tutkimuksellisesti juuri huomioitu. Mielipidekirjoitusten analyysi nojautuu kvalitatiiviseen teorialähtöiseen sisällönanalyysiin. Tutkimusteoriana käytetään Benedict Andersonin määritelmää kansakunnista kuviteltuina yhteisöinä. Andersonin teorian näkökulmasta tarkasteltuna asevelvollisuus on yksi keino muiden keinojen joukossa kuvitella Suomen kuvitteellista yhteisöä. Tutkimuksen keskeisin havainto on sukupuol- ten välisen tasa-arvon merkittävyys asevelvollisuuteen kohdistuvana muutospaineena. Erot yksilöiden välillä tavoissa lähestyä asevelvollisuutta ovat silti suuria. Artikkeli tarjoaa uutta tietoa erityisesti kansalaisten käymästä asevelvollisuuskeskustelusta sekä ylipäätänsä asevelvollisuuden pelkkää sotilaallista roolia laajemmasta poliittisesta merkityksestä.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-09-22

Viittaaminen

Salomaa, H. (2023). Asevelvollisuuskeskustelu Suomessa : Mielipidekirjoitukset asevelvollisuudesta Helsingin Sanomissa 2008–2018. Politiikka, 65(2). https://doi.org/10.37452/politiikka.119868