Asuinympäristöt erilaistuvat, yhteiskunta polarisoituu

Kuinka alueellinen eriarvoistuminen ja asuinalueiden eriytyminen edistävät yhteiskunnan kahtiajakautumista?

Kirjoittajat

  • Mikko Leino Turun yliopisto

Avainsanat:

polarisaatio, asenne, maahanmuutto, kaupungistuminen, asuinalueiden eriytyminen

Abstrakti

Suomessa on laajalti keskusteltu yhteiskunnan ja poliittisen keskustelun pola­risaatiosta. Kuitenkin teoreettisesti ja empiirisesti tutkimus poliittisesta pola­risaatiosta, sitä määrittävistä jakolinjoista sekä sen vaikutuksista Suomessa on vielä melko vähäistä. Tämän artikkelin tarkoituksena on esittää, miten pola­risaatiota voidaan tarkastella Suomen olosuhteissa. Sen erimerkit keskittyvät maahanmuuttoasenteisiin, mutta teoreettisesti sen argumentit ovat yhteen­sopivia myös muiden poliittisesti merkittävien asiakysymysten kanssa. Suo­messa poliittista polarisaatiota ei tulisi tarkastella vain puolueiden ja äänestä­jien ideologisen välimatkan avulla, vaan on etsittävänä niitä yhteiskunnallisia jakolinjoja, joissa kahtiajakautuminen on ilmeisintä. Artikkeli tarkastelee sekä alueellisesti että paikallisesti tapahtuvan asuinympäristöjen erilaistumi­sen merkitystä yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien voimistajana sekä poliit­tisen polarisaation synnyttäjänä. Lopuksi artikkeli keskustelee mahdollisista keinoista hillitä näitä kehityskulkuja.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-11-03

Viittaaminen

Leino, M. (2022). Asuinympäristöt erilaistuvat, yhteiskunta polarisoituu: Kuinka alueellinen eriarvoistuminen ja asuinalueiden eriytyminen edistävät yhteiskunnan kahtiajakautumista?. Politiikka, 64(3). https://doi.org/10.37452/politiikka.119902