Maailman paras ja romahduksen partaalla?

Retorinen analyysi koulushoppailu- ja eriytymiskeskustelusta Helsingin Sanomissa keväällä 2023

Kirjoittajat

  • Fanny Hatunpää Helsingin yliopisto
  • Mikko Puustinen Helsingin yliopisto
  • Janne Säntti Helsingin yliopisto
  • Kreetta Kalske Helsingin yliopisto

Avainsanat:

kouluvalinnat, koulutuspolitiikka, tasa-arvo, retorinen analyysi

Abstrakti

Artikkelissa analysoimme koulujen eriytymisestä ja kouluvalinnoista alkuvuonna 2023 käydyn julkisen keskustelun retoriikkaa. Keskustelu käynnistyi tammikuussa 2023 Opetus- ja kulttuuriministeriö tekemän Sivistyskatsauksen julkaisun jälkeen ja hiipui maaliskuun aikana. Artikkelin aineisto koostuu Helsingin Sanomien julkaisemista teksteistä. Aineistoa analysoidaan retorisen analyysin avulla. Erityisesti keskitymme tasa-arvoon liittyvään argumentointiin. Tulkintamme mukaan keskustelu kouluvalinnoista ja koulutuksen eriytymisestä kytkeytyy laajempaan keskusteluun tasa-arvosta. Suomalainen koulutus ja siihen liitetyt käsitykset tasa-arvosta ovat murroksessa, ja keskustelua leimaa ristiriitaisuus. Suomalainen koulu nähdään samaan aikaan maailman parhaana ja epäonnistuneena tehtävässään. Toinen keskeinen tulos on, että Helsingin Sanomat ohjasi keskustelua toimituksellisilla valinnoillaan. Tulosten pohjalta argumentoimme, että koulutuksen ympärille on syntynyt uusi puhetila, jossa kouluun liittyviä käsityksiä ja arvoja määritellään uudelleen. Uuden puhetilan voi arvioida vaikuttavan myös tuleviin poliittisiin valintoihin.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-06-18

Viittaaminen

Hatunpää, F., Puustinen, M., Säntti, J., & Kalske, K. (2024). Maailman paras ja romahduksen partaalla? Retorinen analyysi koulushoppailu- ja eriytymiskeskustelusta Helsingin Sanomissa keväällä 2023. Politiikka, 66(2). https://doi.org/10.37452/politiikka.138378