Ilmastokriisi sukupolvikokemuksena?

Kirjoittajat

Avainsanat:

Pääkirjoitus, Ilmastokriisi, Sukupolvikokemus

Abstrakti

Perjantaina 27.9.2019 miljoonat huolestuneet kansalaiset ympäri maailmaa kokoontuivat ilmastolakkoon vaatiakseen poliittisilta päätöksentekijöiltä käytännön tekoja ilmastokriisin pysäyttämiseksi. Ilmastolakon eturintamassa kulkivat koululaiset ja opiskelijat. Kenties tästä johtuen ilmastolakkolaisten viesti ei vaikuta suuntautuvan ainoastaan vallassa olevalle eliitille, vaan laajemmin niille vanhemmille sukupolville, joiden tarpeiden sekä kulutustottumusten pohjalle nykyinen fossiilitalous on järjestelmänä rakentunut. Kysymys sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta vaikuttaakin nousseen keskeiseksi ristiriitaulottuvuudeksi ilmastolakkoa koskevassa julkisessa keskustelussa, vaikka kysymys ilmastokriisin torjumiseen liittyvästä taakanjaosta ja vastuunkannosta onkin eittämättä monisyisempi.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Pääkirjoitukset

Julkaistu

2019-10-08

Viittaaminen

Juntunen, T., Poutanen, M., & Lahtinen, M. (2019). Ilmastokriisi sukupolvikokemuksena?. Politiikka, 61(3), 186–191. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/politiikka/article/view/85796