Tutkimusmatkoja Suomen ulkopolitiikkaa ohjaaviin ideoihin

Kirjoittajat

  • Matti Pesu Ulkopoliittinen instituutti

Avainsanat:

Suomen ulkopolitiikka, kylmän sodan loppu, ulkopolitiikan tutkimus, lectio praecursoria

Abstrakti

Matti Pesu käsittelee kokoomaväitöskirjansa Introducing Ideational Foreign Policy Analysis: Explorations on the Underlying Ideas of Finnish Foreign Policy (Tampere University Press, 2019) lectio praecursoria -esitelmäänsä pohjaavassa artikkelissaan suomalaisten politiikantekijöiden maailmankuvia ja laajemmin yhteiskuntaan vakiintuneita tapoja tarkastella maailmanpolitiikkaa sekä Suomen paikkaa maailmassa. Työn kantava oletus on se, että tavalla, jolla päätöksentekijät näkevät maailmanpolitiikan luonteen sekä edustamansa maan perusarvot ja aseman maailmassa, on merkitystä sille, minkälaista politiikkaa he pyrkivät maansa nimissä
harjoittamaan. Väitöskirjan keskeinen teoreettinen väite on, että ideoiden ja ajatusten maailman tutkimiseen tarvitaan lähestymistapa, joka ottaa huomioon niiden psykologisen ja sosiaalisen puolen. Toisin sanoen ihmiset ja inhimillinen päätöksenteko ovat ulkopolitiikkaa toteuttava ja täten historiaa liikuttava voima. Siksi yksilöiden ajatusmaailmoihin on kiinnitettävä huomiota. Toisaalta ihminen on myös läpeensä sosiaalinen olento, joka omaksuu näkemyksiään kanssaihmisiltä ja ulkoisesta ympäristöstä. Esimerkiksi koulutus ja media muokkaavat yksilön näkemyksiä myös kansainvälisistä suhteista. Ulkopolitiikan tutkimuksessa on siis tärkeä huomioida myös laajempi yhteiskunnallinen asenneilmapiiri ja normisto, joka on luonnollisesti yhteydessä globaalisti liikkuviin ideoihin ja trendeihin.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2019-12-08

Viittaaminen

Pesu, M. (2019). Tutkimusmatkoja Suomen ulkopolitiikkaa ohjaaviin ideoihin. Politiikka, 61(4), 391–396. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/politiikka/article/view/86976