Populismin muoto, diskursiivisuus ja retoriikka

Analyysi soinilaisuudesta

  • Emilia Palonen
Avainsanat: hegemonia, Laclau, populismi, merkityksenanto, diskurssi

Abstrakti

Tässä artikkelissa annan näkökulman politiikan ja populismin tutkimiseen merkityskamppailuna. Populismiin liittyvät hegemoniakamppailut, vallalla olevien jakolinjojen haastaminen ja uudelleen määrittely. Kehittämäni retorisperformatiivisen diskurssiteorian ja soinilaisen perussuomalaisuuden analyysin avulla näytän, kuinka populismi on erityinen merkityksenannon logiikka tai muoto, joka tuottaa tunteikasta vastakkainasettelua ja ”meitä”. Tästä laclaulaisesta näkökulmasta populismilla ei ole kiinteää sisältöä mutta sillä on muoto. Artikkeli tulkitsee ristiriitaisiakin ilmiöitä soinilais-perussuomalaisessa retoriikassa ja esittelee populismintutkimukselle hyödylliset peruskäsitteet.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
heinä 2, 2020
Viittaaminen
Palonen, E. (2020). Populismin muoto, diskursiivisuus ja retoriikka: Analyysi soinilaisuudesta. Politiikka, 62(2), 125–145. https://doi.org/10.37452/politiikka.89431