Taiteella on vapautensa mutta…

Taide- ja kulttuuri puolueiden ohjelmissa vuosina 1960–2019

Kirjoittajat

  • Minna Maaria Sirnö Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

puolue, taide, kulttuuri, poliittinen ohjelma, ohjelmatutkimus

Abstrakti

Poliitikkojen väitetään vaikenevan taiteesta ja kulttuurista. Suurimmalla osasta puolueista on silti tarve sanallistaa suhdettaan taiteeseen ja kulttuuriin sekä niiden edistämiseen. Tutkimusaineistoni koostuu viimeisen kuudenkymmenen vuoden aikana toimineen 48 puolueen 1270 poliittisesta ohjelmasta. Vuosina 1960–2019 toimivista ja vuodesta 1969 lähtien rekisteröityjen puolueiden ohjelmista yhteensä 579:stä löytyy taide- ja kulttuurikirjauksia. Tämän artikkelin tavoitteena on laadullisen ja määrällisen sisällönanalyysin kautta löytää, tunnistaa ja nimetä eri puolueita yhdistävät pitkät linjat, päämäärät ja motiivit taidetta ja kulttuuria koskevissa kirjauksissa poliittisissa ohjelmateksteissä sellaisina kuin ne ohjelmissa esiintyvät eri aikoina.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-11-26

Viittaaminen

Sirnö, M. M. (2020). Taiteella on vapautensa mutta… : Taide- ja kulttuuri puolueiden ohjelmissa vuosina 1960–2019. Politiikka, 62(4), 324–353. https://doi.org/10.37452/politiikka.90642