Kehen voi luottaa? Poliittisen, institutionaalisen ja sosiaalisen luottamuksen muutokset ikääntyneiden keskuudessa Pohjanmaalla

  • Marina Näsman Åbo Akademi
  • Fredrica Nyqvist Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi https://orcid.org/0000-0001-6554-8040
  • Marina Lindell Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, Åbo Akademi
  • Mikael Nygård Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi https://orcid.org/0000-0002-3928-4114
  • Siv Björklund Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi
Avainsanat: Luottamus, sosiaalinen pääoma, ikääntyneet, kieli

Abstrakti

Luottamus toisiin ihmisiin ja yhteiskunnallisiin instituutioihin on keskeinen osa sosiaalista yhtenäisyyttä. Aiempi tutkimus on viitannut luotettavuustasojen laskeneen Suomessa viimeisten vuosikymmenien aikana. Tätä ei kuitenkaan ole tutkittu etenkään ikääntyneen väestön näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on analysoida vuosien 2005 ja 2016 välistä poliittista, institutionaalista ja sosiaalista luottamusta ruotsin- ja suomenkielisten ikääntyneiden ihmisten keskuudessa. Tutkimuksessa analysoitava data on peräisin Pohjanmaan maakunnassa toteutetusta GERDA-kyselytutkimuksesta (Gerontologisk Regional Databas). Tutkimuksen otos sisällytti 65- ja 75-vuotiaita ikääntyneitä ja se koostui 1545 henkilöstä vuonna 2005 ja 1742 henkilöstä vuonna 2016. Logistista regressiota käytettiin arvioimaan korkean luotettavuuden todennäköisyyttä tutkimusvuoden ja kieliryhmään kuuluvuuden mukaisesti kussakin luottamusmitassa samalla kun erilaiset sosiodemografiset tekijät sisällytettiin kontrollimuuttujiksi. Poliittisen ja institutionaalisen luottamuksen taso oli tilastollisesti merkittävästi alhaisempi vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2005, kun taas sosiaalisen luottamuksen suhteen ei havaittu merkittäviä muutoksia. Tulokset paljastivat myös, että muutokset luottamusmitoissa vaihtelivat kieliryhmien välillä. Tässä tutkimuksessa havaitut alhaisemmat luottamustasot ovat mahdollinen uhka sosiaaliselle pääomalle, joka puolestaan on tärkeä aktiivisen ikääntymisen mahdollistaja. Tämän vuoksi luottamustasojen laskua on tarkkailtava ja tutkittava edelleen.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 17, 2020
Viittaaminen
Näsman, M., Nyqvist, F., Lindell, M., Nygård, M., & Björklund, S. (2020). Kehen voi luottaa? Poliittisen, institutionaalisen ja sosiaalisen luottamuksen muutokset ikääntyneiden keskuudessa Pohjanmaalla. Politiikka, 62(4), 354–378. https://doi.org/10.37452/politiikka.91037