Max Weber ja Euroopan Unioni

Avainsanat: Max Weber, EU, integraatiopolitiikka, keskustelua

Abstrakti

Emeritusprofessori Kari Palonen avaa Max Weberin yhteyttä Euroopan Unioniin. Koska Weber kuoli espanjantautiin kesäkuussa 1920, hänellä ei kuitenkaan voinut olla mitään käsitystä Euroopan unionista, sellaisena kuin me sen tunnemme. Palonen lähestyykin Euroopan Unionia Weberin ajatusten kautta, joissa esimerkiksi ymmärretään toteutuneita mahdollisuuksia vertaamalla niitä toteutumattomiin. Palonen ei myöskään ole ainoa Weber-tutkija, joka on pohtinut Weberin suhdetta Euroopan integraatioon.

Artikkeli on revisioitu versio Jyväskylän yliopiston politiikan opiskelijain ainejärjestötapaamisessa 5.10. 2019 pidetystä esityksestä.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Keskustelua
Julkaistu
touko 27, 2020
Viittaaminen
Palonen, K. (2020). Max Weber ja Euroopan Unioni. Politiikka, 62(2), 190–201. https://doi.org/10.37452/politiikka.95138