Loppumaton kamppailu: Laclaun anti-essentialistinen tulkinta identiteeteistä ja demokratiasta

Käännössaate

  • Emilia Palonen Helsingin yliopisto
Avainsanat: hegemonia, identiteetti, post-marxismi, subjektipositio, Essexin koulukunta, Laclau

Abstrakti

Artikkelissaan Universalismi ja partikularismi: kysymys identiteetistä? Ernesto Laclau korostaa yleisen ja erityisen paradoksista yhteenkietoutumista: kun samaistumme jonkin yksittäisen kanssa, siitä tulee yhteinen, mutta jokainen erillisyyttä korostava identiteettiväite hakee tunnustusta yleisemmältä tasolta. Hän paljastaa niin erillistävien kuin yleistävien identiteettiväitteiden essentialismin ja yhteenliittyvyyden. Laclaun mukaan identiteetti on poliittinen kategoria, josta käytävä kamppailu on osa demokratiaa. Artikkeli käsittelee politiikkaa ja valtaa: samaistuminen on vallan prosessi ja politiikka luo samaistumisen kohteita. Tahdon avata artikkelia Politiikka-lehden lukijoille ja suomenkieliselle yleisölle, niin sisällön, tekstin merkityksen ja lyhyen kontekstoinnin kautta taustoituksen kautta: esimerkkinä yleistä ja erityisestä käy myös Essexin koulukunta, jota Laclaun teoria ja nyt suomennettu teksti osaltaan loi.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Keskustelua
Julkaistu
elo 18, 2020
Viittaaminen
Palonen, E. (2020). Loppumaton kamppailu: Laclaun anti-essentialistinen tulkinta identiteeteistä ja demokratiasta : Käännössaate. Politiikka, 62(2), 173–178. https://doi.org/10.37452/politiikka.96983