Määräysvalta vai mahdollisuus?

Valta kansanedustajien muistitietohaastatteluissa

Kirjoittajat

  • Matti Hyvärinen Tampereen yliopisto
  • Pauliina Latvala-Harvilahti Itä-Suomen yliopisto
  • Mykola Andrushchenko Tampereen yliopisto

Avainsanat:

valta, toimeenpanovalta, pelitila, vaikutusvalta, arvovalta

Abstrakti

Vallan tutkijat ovat kiistelleet perinteisesti siitä, miten määritellä valta, jotta sen pätevä tutkiminen tulisi mahdolliseksi. Tässä artikkelissa kysytään, miten itse politiikan toimijat – tässä veteraanikansanedustajat haastatteluissaan – puhuvat ’vallasta’, eli millainen poliittisen toiminnan väline ’valta’ on. Kiinnostuksen kohteena on, ymmärtävätkö veteraaniedustajat vallan yksilölle kuuluvana määräysvaltana, yhteistyössä syntyvänä vaikutuksena vai kenties pelitilan luomisena. Keskeinen tulos on vallan monimerkityksellisyys, se on yhtä hyvin vastustamisen väline kuin oman toiminnan merkittävyyden arvioinnin väline. Artikkeli yhdistää käsitehistorian ja digitaalisen tiedonlouhinnan menetelmiä kooltaan laajan aineistokokoelman laadullisessa analyysissä.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-11-19 — Päivitetty 2021-11-22

Viittaaminen

Hyvärinen, M., Latvala-Harvilahti, P., & Andrushchenko, M. (2021). Määräysvalta vai mahdollisuus? Valta kansanedustajien muistitietohaastatteluissa. Politiikka, 63(4). https://doi.org/10.37452/politiikka.98555